Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 logo SAA Gilde tekst
GEACHTE GILDEBROEDER / GILDEZUSTER,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering.

Datum: 14 januari 2023

Plaats: Gildehuis ‘t Jagershuis

Aanvang: ±11.45 uur (na de H.Mis welke om 10:30 uur begint)
  
 
 AGENDA:
1. Opening.

2. Mededelingen/ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 2 april 2022.

4. Jaarverslag 2022.

5. Financieel verslag 2022.

6. Verslag kascontrolecommissie (over 2022) en benoeming nieuw kascontrole lid. 
    Aftredend: Sylvia Sijbers 2023 (Ton van de Ven 2024 en Petra Sijbers 2025) + verkiezing nieuw kascontrolecommissie i.p.v. Sylvia Sijbers
7. Programma 2023

- Kringdag Someren-Eind 9 juli 2023

- Verbroederingsfeest 5 gilden Oktober 2023

8. Mededelingen: tamboers, vendeliers, schutters en beheerscommissie de Roovere

9. Bestuursverkiezing.

- Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Berkers

- Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de overheid opgeven tot aanvang van de vergadering.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Jubilarissen 2022 zijn:

25 jaar lid: Rob Berkers en Dirk van de Ven

50 jaar lid: Huub van den Eikhof, Janus van Eijk, Gerard van Brussel, Wim van de Ven,
Harrie Smits

Jubilarissen 2023 zijn:

25 jaar lid: Rinus van Horik, Peter van Horik, Jeroen van Horik, René van Horik

50 jaar lid: Jan Berkers, Maarten van den Bogaard, Peter Berkers

Namens de overheid Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop,

Hannie van de Ven-van Meijl dekenschrijver
 
Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop

Secretariaat: p/a H. van de Ven-van Meijl - Dintel 18 5711 KE Someren - tel: 0493-490339
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. website: www.sintantoniusabtlierop.nl