Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 

 

JAAROVERZICHT 2022 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP

16 december 2021 tot en met 15 december 2022

 

Inleiding:

Het is gebruikelijk dat aan het einde van een jaar teruggekeken wordt naar de gebeur­tenis­sen en activiteiten die in dit jaar door ons gilde zijn verricht en tevens voor het nageslacht worden vastgelegd.

Chronologisch overzicht van alle gildenactiviteiten

DECEMBER 2021

17-12   Vandaag gaan we weer opnieuw in een algehele lockdown, voorlopig tot 11 januari 2022. Alle scholen gaan een week eerder met kerst vakantie, alles gaat, op de essentiële winkels na, weer dicht. Er is weer een nieuwe variant van corona in opmars. Iedereen wordt opgeroepen voor een boosterprik om zo de pandemie hopelijk te stoppen.

            En nu maar hopen dat onze teerdag op 15 januari 2022 kan doorgaan.

28-12   Overleden Frits van de Ven. (Schuttersstraat).

            Ons bereikte het trieste bericht dat op 83-jarige leeftijd onze gildenbroeder Frits van de Ven op dinsdagavond 28 december is overleden. Frits was zoon van Hannes van de Ven en werd lid van ons gilde in 1955. Frits had 'n breed cultureel besef en daarbij was hij muzikaal zeer getalenteerd, zodoende sloot hij bij het gilde in de jaren vijftig aan als tamboer en later werd hij instructeur van het tamboerkorps. In 2015 werd hij nog gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van het gilde. Op dinsdag 4 januari 2022 zal hij met gilde eer begraven worden.

 

JANUARI 2022

04-01   Uitvaart met gilde-eer van Frits van de Ven. (Schuttersstraat)

06-01   Overheid vergadering bij Peter Berkers

Het landelijk beleid (regering) heeft in verband met de corona pandemie een lockdown vastgesteld tot 19 januari 2021. Tijdens de overheidsvergadering van december 2020 hebben we al besloten dat de teerdag in afgeslankte vorm doorgaat, het wordt alleen de H. Mis en jaarvergadering op 15 januari 2022. De datum 15 januari valt in de lockdown en er wordt besloten om alles te verzetten naar een nader te bepalen datum.

10-01   Nieuwjaarsreceptie gemeente Someren. De receptie gaat door de corona lockdown niet door.

12-01   Met leedwezen hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze gilden­broeder Jan van Bogget. Kort voor zijn 78ste verjaardag is hij heengegaan op woens­dag 12 januari.

Jan werd lid van het Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop in 1974. Hij kon zich bij ons familiegilde in laten schrijven door te huwen met dochter Frida van gildebroeder Toon Berkers. Alhoewel hij tijdens zijn 48-jarig lidmaatschap nooit geüniformeerd was geweest, voelde Jan zich heel nauw betrokken bij het gilde. Bij diverse acties om de gildekas te spekken was Jan altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken. Ook wanneer het gilde uittrok, was Jan samen met zijn vrouw Frida meestal wel ergens in de buurt te vinden.

Ons gilde zal op woensdag 19 januari afscheid nemen van Jan met gildeneer onder toelaatbare beperkingen.

15-01   Teerdag

Vandaag wordt de lockdown door de landelijke overheid (regering) met 3 weken verlengd! Dit is dan tot 9 februari 2021. De overheid neemt het besluit om de H. Mis en de jaarvergadering die we op 23 januari 2021 hadden gepland niet door te laten gaan en deze dan als het dan mogelijk is in maart/april 2021 te houden. Alle leden worden via mail hiervan op de hoogte gesteld.

Jaarlijkse kaartavond: ook de kaartavond valt in de lockdown dus moeten we het jammer genoeg weer een jaar overslaan.

19-01   Afscheid met gilde eer van Jan van Bogget.
23-01   Intentie
tijdens reguliere dienst voor Antoon Leenen in koepelkerk namens ons gilde. 29-01     Siris vrienden lid: Voor 2022 door overmaking van € 10.- aan Siris.

FEBRUARI 2022

13-02   Intentie tijdens reguliere dienst voor Frits van de Ven in koepelkerk namens ons gilde.

15-02   Overheid vergadering bij Hannie van de Ven

27-02   Intentie tijdens reguliere dienst voor Jan van Bogget in koepelkerk namens ons gilde

 

MAART 2022

20-03   Goedkeuring van Gemeente Someren voor oud ijzer actie op Nirwana terrein.

26-03   Oud ijzer actie. Op het Nirwana terrein hebben we weer heel wat oud ijzer in de containers kunnen deponeren. Dit dankzij de medewerking van onze vrijwilligers, waarvoor onze dank namens het gilde.

            En nu was er wel GRUUN soep bij ´t Jagershuis, en die lieten de medewerkers zich goed smaken.

28-04   KNTS jaarvergadering voor onze geweer schutters.

APRIL 2022

01-04   Het nieuwe Klökske is weer uit. Henk en Jos hebben het weer mooi ingevuld.

02-04   Jaarvergadering. H. Mis, jaarvergadering.

            Vandaag kunnen we de uitgestelde jaarvergadering houden bij gildehuis “t Jagershuis houden.

Na een mooie dienst met voorganger Harold van Overbeek in de koepelkerk, worden we ontvangen met koffie/thee en een lekker plakje cake. Helaas zijn er maar 6 leden die deelnemen aan de vergadering, met het bestuur dus 14 gildeleden!

Jasper opent de vergadering met Christelijke groet “Geloofd zij Jezus Christus” en heet alle gildebroeders en zusters welkom bij deze verlate jaarvergadering.

Allereerst een mededeling namens Hub Brants, onze beschermheer. Hij kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Het eerste rondje is van hem en hij geeft door dat hij het gilde en vooral de gildeleden mist. Er volg een applaus voor Hub en we hopen op een goed gilde jaar zodat we elkaar weer kunnen zien en spreken.

Voorwoord van Jasper: Net zoals vorig jaar zal deze jaarvergadering enkel ingaan op het afgelopen jaar, dus het jaar 2021.

Tja, alles leek steeds beter te gaan met betrekking tot de corona pandemie, de vaccinaties waren in volle gang en er leek weer van alles mogelijk te zijn. Ook waren wij als bestuur al bezig om te regelen en te kijken hoe we onze jaarvergadering konden gaan houden, maar met het vooruitzicht dat er op 14 januari misschien wel en misschien niet een versoepeling zou komen hebben we de knoop doorgehakt en besloten om ook dit jaar de vergadering uit te stellen.

Als je zo eens door het door onze dekenschrijfster mooi samengestelde jaarverslag heen gaat, zie je dat 2021 begon met ‘gaat niet door vanwege de lockdown', maar gelukkig was er buiten wel veel mogelijk en dus ook onze oudijzer actie. Deze werd voor het eerst gehouden bij Nirwana omdat onze vaste plek, de parkeerplaats aan de Steemertseweg , werd opgeknapt. Wij zijn heel blij dat wij van Nirwana deze mogelijkheid gekregen hebben wat maar weer bewijst dat er een grote bereidbaarheid tot samenwerking is bij de Lieropse verenigingen. Maar Nirwana weet nu ook dat als ze een vinger geven dat wij de hele hand pakken, want ook onze geraniumactie en de najaars oudijzer actie hebben wij vanaf hun terrein mogen coördineren.
En toen was het weer even stil, tot we in september eindelijk de jaarvergadering konden houden. Een vergadering die werd geopend door Jos en gesloten door mij. Ik ben nog steeds zeer vereerd dat de vergadering mij bijna unaniem heeft gekozen… zelf heb ik toch maar op Jos gestemd, maar dat was vast de koudwatervrees. Nu een jaar later groei ik steeds meer in mijn rol, maar gelukkig heb ik de rest van het bestuur om mij te helpen… ‘Jasper heb je eraan gedacht om dit en dat te regelen?’ ‘Ja, nu je het zegt denk ik er wel aan’

Vervolgens hebben we in september een mooie kermis gehad waarbij Gerard, onze rooie broeder met een groen hart, zich voor de tweede maal tot koning van het Onze Lieve Vrouw gilde schoot.

Tenslotte hebben we erg veel geluk gehad dat we dankzij de samenwerkende gilden van Groot Someren en Asten toch nog een feestje hebben kunnen vieren in 2021, namelijk het verbroederingsfeest. Een gezellig en ongedwongen samenzijn van de gilden waar genoeg bij te praten was. Helaas zat het weer niet mee en kon er dus geen vriendschappelijke strijd rond de schutsboom doorgaan, maar de quiz was hiervoor een goed alternatief. Deze kwam uiteindelijk uit op een beslissende vraag die wij niet gewonnen hebben van het Astense gilde, maar zij trakteerde wel op een rondje van de zaak, dus je kunt je afvragen wie dan de echte winnaars zijn…

En dat was het jaar 2021 voor ons gilde, met minder activiteiten dan we gehoopt hadden, maar alsnog een jaar waarin we onze vaste acties en een mooi feest hebben kunnen houden.

Helaas hebben we in dit jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal leden
-Martien van de Ven (gilde eer)
-Toon Manders
-Antoon Leenen
-Frits van de Ven (gilde eer)
-en begin 2022: Jan van Bogget (gilde eer)

Graag vraag ik u allen om een moment van stilte ter nagedachtenis aan deze gildebroeders.

Dan nu een leukere mededeling, namelijk de nieuwe leden:
-Richard Leenen    -Joke Leenen-Berkers    -Fleur Lantinga    -Mees van Seggelen
-Roel van Bussel    -Frida van Bogget-Berkers                                                                                                                                                                               

Totaal aantal leden 284 waarvan 6 jeugdleden, 41 geüniformeerd waarvan 6 jeugdleden

Vervolgens worden de notulen van jaarvergadering 2021, het jaarverslag van 2021, de financiën van het gilde en van De Roovere van 2021 doorlopen en goed bevonden.

Na mededelingen van de tamboers, schutters, de vendeliers en de Roovere commissie komen we aan het zonnetje van 2022 en dat is Josephine Thijs.

Wim van Brussel en Hannie van de Ven- van Meijl worden beide herkozen in het bestuur.

Om 13.00 uur Jasper sluit de vergadering af met christelijke groet “Geloofd zij Jezus Christus” en bedankt alle gildebroeders en zusters voor het bijwonen van deze verlate jaarvergadering.

08-04   Avondje bestuur bij de Koning. Koning Rob had een mooi ingevulde avond voor het bestuur, een wijnproeverij bij hem thuis. Het was een gezellige avond met veel wijn maar ook lekkere hapjes.

27-04   Koningsdag: aan de Aubade in Someren hebben we deelgenomen met 17 leden. Voor deelname koningsdag in Lierop hebben we geen uitnodiging ontvangen.

30-04   Geraniumactie. Weer goed verlopen en weer een mooie opbrengst voor het gilde.

MEI 2022

03-05   Op 26 juni is na 3 jaar weer onze Peelland kringdag en de jeugd heeft aangegeven dat ze nog steeds geüniformeerd deel uit willen maken van ons gilde. Dus dat werd pakken passen maar zoals al voorspeld veelal te klein, wat zijn ze groot geworden in de corona tijd. Dus op naar Wijnen confectie. Dirk van Deursen wil ook graag in ’t pak en hem hebben we ook maar meteen gevraagd om te komen.

            Alle broeken en pakken die we nog hadden hangen zijn meegenomen, dus eerst kijken wie wat aan kan. Voor iedereen was er nog 'n broek, maar jassen geen. Dus er worden 3 nieuwe herenjassen gemaakt en een nieuwe damesjas. De coupeuse Liezet had het er maar druk mee en na ‘n uurtje was alles opgemeten en genoteerd. Het stof hebben we zelf bij dus kan ze “meteen” aan de slag.

De nieuwe jassen zullen op 23 juni klaar zijn.

De broeken en de rok hadden ook nog aanpassingen nodig, wat korter, net te eng, klittenband vervangen enz. Hannie neemt deze taak opzich en zorgt dat alles voor ook op 23 juni klaar is.

03-05   Overheid vergadering bij Wim van Brussel.

JUNI 2022       

07-06   Overheid vergadering bij Jos van Lieshout.

12-06   Vendelgroet Huub van den Eikhof.

Huub van den Eikhof is 50 jaar lid van ons gilde.

Huub is dementerend en kan niet meer thuis wonen hij heeft nu zijn stekkie bij St Jozefheil in Bakel.

Om vanuit het gilde onze dank te tonen voor alles wat hij voor het gilde gedaan heeft en respect voor hem en zijn familie, zijn we op12 juni met 14 gilde leden, een vendelgroet aan hem en zijn aanwezige familie gaan brengen in Bakel.

Het was een mooie vendelgroet en Huub was zeer verrast, emotioneel maar hij vond het prachtig dat we speciaal voor hem deze groet kwamen brengen.

We hebben Huub allemaal ‘n hand gegeven en hij herkende menig lid en begon ook nog, in zijn belevenis, anekdotes te vertellen. Annie had voor ons koffie/thee met een lekker gebakje, in de kleuren van het gilde, geregeld. Het was mooi wee, en samen met Huub en Annie, hun kinderen en kleinkinderen en bewoners van St Jozefheil hebben we buiten van dit lekkers genoten.

Ja het was een mooie en bijzondere groet aan Huub en zijn familie.

21-06   Met leedwezen hebben wij kennis genomen dat op dinsdag 21 juni 2022 gildebroeder Theo van Brussel is overleden. Kort hiervoor hebben Theo en Ria hun 60-jarig huwe­lijks­jubileum kunnen vieren. Theo werd lid van ons gilde in 1954 en is in 2004 en 2014 gehuldigd voor zijn 50 en 60 jaar lidmaatschap. In 1972 schoot Theo de vogel naar beneden en werd daarmee voor twee jaar koning van ons gilde.

Aankomende maandag 27 juni zal in de Heilige Naam Jezuskerk te Lierop de uit­vaart­dienst met gildeneer plaatsvinden.

26-06   Peelland kringgildedag in Gemert. Na 3 jaar weer eindelijk een kring gilde dag bij Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde in Gemert. Samen met Sint Lambertus gilde een bus geregeld en rond 11.00 uur vertrokken naar Gemert. De leden die zelf naar Gemert reden, waren ook in de kasteeltuin aanwezig. We hebben vandaag een prachtig gilde met 31 leden, waarvan 7 jeugd leden, de broers Bram, Cas en Max van Bree [Pzn] Stijn en Joost van de Ven [Dzn] en Luc Lantinga [Rzn]. Allemaal vendeldragers. Lotte van de Ven [Ddr] een nieuwe jurk. Fleur Lantinga heeft een nieuw dames outfit en is ook lid en hoort bij de dames. En een nieuwe gilde broeder in ’t pak, Dirk van Deursen die als piekenier zal optrekken. Er worden eerst wat foto’s gemaakt van de jeugd met de opa’s en oma en pappa. En nu gaan opstellen!

            Na een mooie ronde door Gemert komt de optocht aan op het terrein van het kasteel, waar de opmars en het slange defilé gehouden wordt. De jeugdleden vonden het een mooie route en hadden genoten van de toeschouwers die vol lof over ons gilde en vooral de aanwezige jeugd spraken, en dit beloonde met applaus. Voor de jeugd natuurlijk een snoepzak, want ze hebben weer “heel goed gelopen”.

            We wilde na het slange defilé een groepsfoto maken, maar helaas het liep een beetje mis. Enkele leden hadden het niet gehoord en waren zoek. Tocht maar gauw wat plaatjes geschoten, en we zien wel of we de missers er tussen kunnen plakken.

            Nu kan het gezellig samenzijn, maar ook het koningschieten voor Koning Rob en de kruisboog wedstrijd voor onze kruisboogschutters beginnen.

            Het is Rob helaas niet gelukt om kringkoning te worden.

            De kruisboog schutters hebben het er goed afgebracht. In de wedstrijd haalde de schutters Ton van de Ven, Wim van Brussel en Dirk van de Ven 15 punten Peter Berkers 13 punten.  

            Het drietal kruisboog, Wim van Brussel, Peter Berkers en Dirk van de Ven zijn eerste van deze kring Peelland kruisboog wedstrijd geworden en hebben hiervoor een zilveren schildje ontvangen.   

            Ton van de Ven schiet in Klasse B en moest met andere deelnemers afkampen, bij het 27 schot miste hij en zijn tegenstander schoot raak. Helaas voor Ton niet eerste maar tocht een hele goede prestatie.

            Dirk en Wim schieten in klasse A en moesten ook afkampen met nog enkele andere schutters. Na 12 schietbeurten bleven Wim en Dirk over. In de vierde schietbeurt miste Wim en Dirk schoot raak. Nieuwe kring kruisboog kampioen Dirk van de Ven.

            Om 19.00 uur begint de prijsuitreiking en dat neemt nog al wat tijd in beslag, de bus vertrekt om 20.00 uur en het wordt krap aan. Gelukkig hebben onze leden en de leden van Sint Lambertus hun prijszilver ontvangen, nu nog de optocht prijzen, wij zijn 5e geworden en Sint Lambertus 10e. 20.05 uur prijsuitreiking klaar, nu alle spullen pakken en op ’n drafje naar de bus. Om 20.15 zit iedereen in de bus en die vertrekt richting Lierop, na ’n houdoe en bedankt en volgende keer weer samen in de bus, nemen we afscheid van “de schut van d'End”.

            Nadat we onze spullen bij ’t Jagershuis in de gildekast hebben gezet nemen we nog ’n afzakkertje en een ” bruine fruitschaal” en gaan we rond 22.00 uur moe maar zeer voldaan naar huis. 

            Het was als vanouds weer een prachtige gildedag!!

27-06   Afscheid met gilde eer van oud koning Theo van Brussel

JULI 2022

03-07   Afscheid gemeenschap Lierop van pastoor Jan Zwirs.

In januari 2022 is Jan opgehouden met zijn pastoorschap in Lierop en naar zijn broeders in Teteringen gegaan om daar met hen van zijn “oude dag” te gaan genieten. Januari 2022 waren we nog volop in de corona pandemie en was het niet mogelijk om hem een waardig afscheid te geven. Vandaag hebben we samen met alle Lieropse verenigingen Jan Zwirs alsnog zijn afscheid van zijn Lieropse parochie gegeven.

05-07   Overheidsvergadering bij Ronny Thijs

10-07   Familie/Vrijwilligersdag. Verslag opgemaakt door Jos van Lieshout.

Op zondag 10-Juli hebben we onze twee jaarlijkse familiedag gehouden. Hoewel, Corona heeft ervoor gezorgd dat de pauze tussen twee familiedagen beduidend langer was dan twee jaar.  

Zonder goede voorbereiding kan een evenement niet slagen, zo ook de familiedag. Dus werd er maanden geleden begonnen met het bedenken van vermaak, het bedenken wat te eten en de boodschappen doen. Het echte fysieke werk begon op vrijdag avond 8-Juli toen Wim, Peter, Rob en Stijn het schietterrein netjes gemaakt hebben door o.a. het gras te maaien en de kroten (dennenappels) op te ruimen.

Op zaterdag heeft Els de door haar bestelde drank opgehaald bij onze plaatselijke supermarkt “Super Lierop” en naar schietterrein gebracht waar de drank meteen ook koud gezet is in de aanwezige koelkasten. Hiermee was de voorbereiding op een paar kleine dingen af en stond ons niets meer in de weg om van de familiedag een groot succes te maken.

Op zondag 10-juli hebben Hannie, Henk en Jos, de ochtend gebruikt om het geluid en de stoelen en klaar te zetten. Els gebruikte deze tijd om koffie en thee te zetten zodat bezoekers meteen na aankomst thee of koffie geserveerd konden krijgen. Aan het einde van de ochtend kwam koning Gitje (OLV) langs om een spel met balletjes en mandjes uit te zetten en uit te leggen. Als dank, kreeg hij een sterke kop koffie en een lekker stuk cake. Het gezin van Dirk heeft de rest van de spelletjes uitgezet en het terrein met linten afgezet.

Zo net na 13:00 uur melden zich de eerste bezoekers. Uiteindelijk zouden we op een totaal van 50 deelnemers uitkomen, waarvan er ongeveer 10 de jeugd van onder de 16 vertegenwoordigden.

Toen iedereen de koffie “uit” had kon er begonnen worden met de activiteiten, maar niet voordat de groepen ingedeeld waren. Er werd begonnen met het maken puzzels (ook gemaakt door koning Gitje en sommige aangepast door Hannie) en het spelen van een aantal spelen zoals Croquet, Kubben en balletjes in mandjes. Uiteindelijk is hier iedereen zo ongeveer twee uur mee bezig geweest.

Terwijl de BBQ opgewarmd werd en de eerst hamburgers lagen te sudderen zijn Hannie en Fleur begonnen met het nakijken van de puzzels en het optellen van de punten die tijdens de spelen gehaald waren. Van de 6 deelnemende groepen heeft uiteindelijk groep 3 (Guus, Manon, Stefan, Fleur, Ria, Peter van Bree, Bram, en Rina) gewonnen. Felicitaties, een mooie gouden plak en bellenblaas viel de groep ten deel. Voor de kinderen was er een snoepzak.

Tijdens het nakijken had Robin het eerste BBQ vlees (Hamburgers en Frikandellen) klaar om op te eten. Er was een tafel opgemaakt, Hannie had ervoor gezorgd dat daar meer dan voldoende ui, sla, tomaten rundvlees salade en broodjes beschikbaar waren om de Hamburgers en Frikandellen te versieren.

Niemand hoefde iets te kort te komen.

Terwijl de BBQ liep, zijn we gestart met het schieten voor de “dagkoning” (dit doen we eigenlijk altijd). Wim en Guus hebben samen met aangeefster Fleur en omroepster Lotte het koningschieten begeleid. Uiteindelijk was het Frits van Lieshout die zich tot “dag koning” schoot. Zo zie je maar weer dat een beetje ervaring helpt.

Door drukte en gezelligheid was de organisatie bijna vergeten de bestelde ijsjes bij het Jagershuis op te halen. Uiteindelijk is dit toch nog gebeurd en kon iedereen alsnog genieten van dit heerlijk ijsje.

Dat we “broederschap” hoog in het vaandel hebben, konden we zien toen aan het einde van de dag opgeruimd moest worden. Vele handen maken licht werk en zo was het ook. Na afloop hebben overgebleven deelnemers nog na zitten buurten en om 20.15 uur vertrok de laatste naar huis.

De organisatie kreeg veel complimenten, het waren leuke spelletjes en puzzels. Iedereen had een hele mooie middag gehad. Prima gedaan organisatie leider Hannie. Tot over twee jaar.

Dankjewel, het was wel een geregel maar met hulp van Els die de drank heeft geregeld, Jos, Peter, Rob, Wim, Stijn en Henk die het terrein hebben “opgekuist” en alle stoelen, tafels en geluid installatie hebben klaargezet , Dirk, Gaby, Lotte, Stijn en Joost, die de spelletjes hebben uitgezet Fleur voor het helpen nakijken en omroepster Lotte voor de geweldige ambiance tijden het koningschieten onder leiding van Wim en Guus, en natuurlijk onze BBQ man Robin is het allemaal goed gegaan. Allemaal dank voor jullie hulp.

Ik heb er van genoten dat de aanwezigen zich uitstekend hebben vermaakt en wat ik het belangrijkste vond, de gezellige familiesfeer die er was.

Ook het Gilde heeft een paar weekjes vakantie!!!!!

 

AUGUSTUS 2022

31-08   Overheidsvergadering bij Hoofdman Jasper Thijs.

            Pastoor Steijaert is vandaag ook aanwezig. Zo kan hij kennis maken met ons gilde en meteen de H.Mis [koningsmis] van kermismaandag 19 september doornemen.

 

SEPTEMBER 2022

11-09   Mechelen België Helaas zijn we hier niet naar toe gegaan omdat we niet als vol­waar­dig gilde konden uit treden. Na menig oproepen konden er deze dag geen tamboers aanwezig zijn……..

17-09   Nieuwe aangemelde leden:

Frida van Bogget-Berkers (Adr)

Manon van de Ven-van Wijk

Frida van Moorsel-van de Ven (Jdr)

Lars Sijbers (Lzn)

Mieke van Moorsel (Hdr)

17-09   Kermisaanzeggen bij het bestuur.

Hier volgt een verslag van kermisaanzeggerregelaar Guus en kermisaanzegster Sylvia.

            Verslag kermis aanzeggen bij het bestuur – 17-09-2022

Eind augustus begint het al te kriebelen, dé zaterdag van het gildejaar komt er aan.

Het is dé dag dat we het bestuur gaan vertellen dat het weer kermis is in Lierop.

Voor mij (Guus) is het weer alles opstarten om het te regelen en het geregeld te krijgen.

De vaste kermisaanzeg ploeg weer optrommelen en bestuur een lijstje geven zodat ze weten wanneer wij ongeveer te verwachten zijn.

Zorgen dat er vervoer (door Sylvia), 2 trommen en 2 vlaggen (2 vlaggetjes voor in Someren) geregeld is (door Jasper).

Dit jaar hadden we 7 personen waarmee we van start gingen, dat paste dus niet in n middenklasser auto….

Gelukkig dat via Sylvia, Leon (waarvoor dank) met zijn ruime auto bereid was om te rijden.

De zaterdagochtend 17 september om 10:00 was de aftrap bij Jasper en de koffie stond klaar.

Om 10:15 was de wagen van Leon volgeladen met trommen, vlaggetje en het aanzegteam (bestaande uit Sylvia, Jasper, Guus, Jos, Frits en Leon) klaar om naar de koning te gaan, de 1e aanzegplek, op naar Someren dus.

De koning was verblijd door ons bezoek en de aankondiging dat het in Lierop kermis was, hij nodigde ons allen uit in zijn huis voor een drankje. Een traditie die ik jaren geleden weer heb ingevoerd was dat we geen kermis gaan aanzeggen bij het bestuur en de koning maar we ze gaan aanhalen, dus de koning in het pak en na het nuttigen van een drankje met vlaai, op naar plek 2 op het aanzeglijstje. (Rob sloot aan)

Zo zijn we met slaande trom naar de voordeur van onze deken schrijver gegaan. We kregen een hapje en een drankje aangeboden. Het eerste pilsje was een feit. Ondertussen had onze dekenschrijver haar gildekleding aangetrokken zodat ze ook mee kon. Op naar de 3e aanzeglocatie. (Hannie sloot aan, gelukkig bood Ton ons vervoer aan om verder te kunnen gaan, waarvoor dank)

Met slaande trom naar Peter was wel een stukje lopen en we hadden veel bekijks. Peter stond al op de uitkijk. Bertie verraste ons met lekkere soepen en een drankje. (Wat is t leven van een kermis aanzegger toch goed, Peter sloot aan)

Van Someren naar de 4e aanzeglocatie in Lierop. Intussen nog een extra trom opgehaald (naast Leon en Guus ging Rob ook mee trommen) om nog mooier het gildegeluid uit te dragen, op naar Wim. Ook bij Wim waren we weer van harte welkom en ons natje en droogje was geregeld. (Oei er was opstand, Wim ging niet in het pak mee…., oké, ik snap t er was een gildeverplichting waar Wim heen moest)

De volgende plek was Henk, er werd nog even kritisch geluisterd naar de tamboers door Henk, gelukkig klonk het goed en nodigde Henk voor een lekker pilsje en wat gesneukel.

Blij verrast was Jos toen we bij hem aan te voordeur stonden om te melden dat het kermis in Lierop was, dat had hij niet verwacht en nodigde ons allen uit om er daar nog maar ene op te drinken, wat we met plezier hebben gedaan.

Om bij Ronny te komen moesten we half Lierop doorkruisen, menig Lieropenaar heeft ons voorbij zien en horen komen. Ronny was ook blij verrast met onze komst en bood ons een drankje aan. (altijd gezellig toch)

Aangezien Jasper onze laatste aanzeglocatie was, hadden we hem op tijd naar huis gestuurd, zodat hij samen met Ashley heerlijk eten voor ons kon klaarzetten.  Bij Jasper aangekomen konden we meteen aanvallen. Heerlijke nasi met saté. Na nog een drankje gingen we naar het Jagershuis. Altijd weer een uitdaging om daar op tijd te zijn om samen met onze andere gildebroeders en –zusters, de fanfare en onze gildebroeders van de "rooi” schut de kermis te openen. Voor ons, kermisaanzeggers, zat het erop. We hebben met z'n allen weer een geweldige dag gehad, waarvoor dank aan allen die er een bijdrage in hebben gehad. Tot volgend jaar.

Gildegroet, Guus (mede met Sylvia).

17-09   Receptie bij sint Lambertus gilde Someren Eind. Hier zijn Wim van Brussel en Ton   van de Ven namens ons gilde naar toe geweest.

17-09   Kermis openen met SAA Gilde, OLV Gilde en Fanfare. Na 2 jaar kon het weer, bij alle drankgelegenheden in Lierop gaan zeggen dat de kermis open is!!

            Om 19.00 uur worden de gilden afgehaald door Fanfare St Willebrord en vertrekt de stoet naar Nirwana. Hier nemen we een drankje en na ’n drie kwartier vertrekken we richting Vurhert om daarna naar café v Oosterhout en de zwarte Uil te trekken. Als laatste bij café ’t Jagershuis, want dit jaar schieten wij om een nieuwe koning.

            Het was weer als vanouds een heel gezellige boel.

19-09   Kermismaandag Koningschieten SAA  Door Henk Berkers

Op kermismaandag houdt ons gilde haar tweejaarlijks koningschieten. Deze traditionele dag wordt beschouwd als hèt hoogtepunt van het jaar binnen ons gilde. De gildenbroeder of -zuster die tot op het laatste gedeelte toe de houten vogel van de schutsboom afschiet, mag zich de komende twee jaar koning van ons gilde noemen. De dag begint traditiegetrouw met een Heilige Eucharistieviering voor beide Lieropse gildes. Tot ons groot genoegen heeft ook ex-jeugdvendelier Martijn Thijs zich in kostuum gehuld om voor deze dag met ons mee te gaan. Wij worden vanuit ons gildehuis in op[1]tocht naar de kerk begeleid door ons zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën (OLV). Allereerst trekt het OLV al trommend de kerk in. Ons gilde houdt halt bij de Antoniuskapel, dat zich achter in de kerk bevindt. Hier wordt een gebed gehouden ter ere van onze patroonheilige Sint Antonius Abt. Dit gebed wordt door onze hoofdman Jasper Thijs opgezegd, waarna de overige gildenbroeders en -zusters een Onze Vader een Wees Gegroet bidden. Hierna trekken ook wij trommend tot aan de communiebank en plaatsen beide gildes hun gildevaandels, zwaaivendels, trommen en overige attributen voor in de kerk. Eén van onze trommen wordt in het midden voor de communiebank geplaatst met daarop de collecteschaal. Vervolgens nemen leden van beide gildes plaats in de kerkbanken. De kerk is sfeervol versierd met vanen en vlaggen van beide gildes elk in haar eigen kleuren. Vanwege het vertrek van gildepastor Jan Zwirs, heeft pastoor Steijaert van de Fransiscusparochie zich bereid gevonden de H. Mis voor te gaan. Onze huidige koning Rob en commandant Ronny begeleiden pastoor Steijaert vanuit de sacristie naar het priesterkoor. De pastoor heet iedereen van harte welkom en nodigt hoofd­man Jasper uit om vanachter het spreekgestoelte zijn openingswoord te verrichten. En dat doet hij op een wijze en waardige manier. Als laatste wenst hij alle groene schutters veel succes toe. Pastoor Steijaert hield tijdens de preek hierna een stichtelijke verhaal over schuld, schuldenaren, schuldeisers en gedeeltelijke kwijt­schelding. Vervolgens gaat hij over naar het zegenen van de vogel die op de communiebank staat te pronken. Tijdens de collecte offeren alle gildenbroeders en - zusters een "silveren stuck" op de trom. Aan het einde van de mis houdt koning Rob op humorvolle wijze een af[1]scheids- en dankwoord. Hierna neemt pastoor Steijaert de eed van trouw aan het kerkelijk gezag in ontvangst afgenomen door vaandrig Frans Verberne. Na de zegen en wegzending trekken beide gildes naar Henricushof alwaar een vendelhulde aangeboden wordt voor de bewoners en personeel ervan. Na het dankwoord van de vertegenwoordigster wordt naar ons gildehuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis getrokken, waar een heerlijke Brabantse koffietafel aangeboden wordt welke bereid is door uitbaters Ad en Gabiël de Groot.

Rond 11.15 uur vertrekken beide gildes richting schietterrein de Roovere, waar halt gehouden wordt bij de Mariakapel. Hier worden drie Weesgegroetjes gebeden voor het goede verloop van de dag. Koning Rob en koning Gerard van het OLV steken als eersten een kaarsje aan bij het Mariabeeld, gevolgd door de overige aanwezigen. Daarna trekken beide gildes driemaal linksom rond de schutsboom om de eventuele aanwezige boze geesten te verjagen. Het schietterrein is volledig ingericht en klaargemaakt door de 3G: Jan van den Nieuwenhof, Frans van de Ven en Wiljo van Seggelen (bij gestaan door de 4e G, zijn vrouw Willeke). Willie Donkers van het OLV heeft het geweer op een affuit geplaatst, zodat men niet naast de bak kan schieten. Achter de koffiecorner staat OLV-lid Han Tuin.

Koning Rob legt vóór het schieten zijn functie neer en legt het koningsvest en koningsvogel (papegaai) af, deze worden door de dekenschatbewaarder Ronny in ontvangst genomen en onder de boom gestald. Kersvers ingeschreven lid (pas sinds zaterdag) Lars Sijbers heeft zich ook als kandidaat opgegeven voor het koningschieten. Omdat hij in Helmond woont, dus buiten gemeente Someren, moet hem dispensatie verleend worden. Dat heeft dus ad hoc onder de boom plaats gevonden. Pa Leon en ma Cathelijne blij, opa Mies en oma Tonnie misschien nog wel meer.

Burgemeester Dilia Blok is inmiddels ook gearriveerd om namens het wereldlijk gezag het openingsschot te verrichten en daarmee de vogel te "vrijen". Omdat zij ook bij de fokpaardendag (ook wel pèrdefokdag genoemd) verwacht, moet er apparentie gemaakt worden. Helaas was pastoor Steijaert niet in de gelegenheid een schot op de vogel te lossen, omdat hij na de gildemis ook nog een uitvaart moest begeleiden.

Er wordt met lootjes bij rondgegaan om de volgorde van het schieten te bepalen. Dus nummer 1: Burgemeester Dilia Blok, 2: scheidende koning Rob, 3: overige 11 schutters. Lader Frans van de Ven heeft het er maar druk mee. Elke schutter mag na zijn beurt in eerste ronde een borrel jonge jenever van het dienblad nemen. Dan begint het moeizame" doorzagen" van de vogel. Vogelmaker Frits van Lieshout schat in dat de vogel 150 tot 160 schoten mee zal gaan. Het lijkt wel een "angry bird", want pas in de 13e ronde (na 156 schoten) begint de vogel te wankelen en te draaien om de spil. De spanning wordt hierdoor flink opgevoerd. Na een paar welgemikte schoten door ervaren schutters, weet Hannie van de Ven (ook geen groentje op het gebied van schieten) het hoofd koel te houden en met het 166ste schot haalt zij de vogel naar beneden. Onder luid gejuich van het publiek wordt zij overmand door emoties en staat letterlijk te trillen op haar benen. Beduusd neemt ze de vele felicitaties in ontvangst. Nadat ze weer 'n beetje bij haar positieven komt, gaat ze over naar het oprapen van de resten van de vogel en aanvaardt zij daarmee in principe het koningschap. Het bestuur moet echter hier nog de definitieve goedkeuring aan de nieuwe koning geven en gaat in conclaaf voor het "wegen" van de koning. Ze krijgt al snel groen licht vanwege haar verdiensten als dekenschrijver en daarmee is Hannie van de Ven de eerste vrouwelijke koning in de geschiedenis van het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop! Haar echtgenoot Ton heeft ze uitgekozen als prins gemaal. Dan begint de het ritueel rondom de installatie.

Eerst krijgt zij van de dekenschatbewaarder het koningsvest met de koningsvogel omgehangen. Daarover krijgt ze ook nog de bloemenkrans. Vervolgens moet zij de handwassing ondergaan om het koningschapsperiode rein in te gaan. De jongste aanwezige gildenbroeder, in dit geval Lars Sijbers, reikt haar de kan met water aan en wast haar handen. Een door haar gift van een "silveren stuck" op de schaal is de beloning voor de inzet van Lars. Dan volgt nog het "gaan" over het gilde vaandel. Deze eer is voorbehouden aan de nieuwe koning, de regerende koning van Nederland, Zijne Heiligheid de Paus en de priester met het Allerheiligste. Dan is het tijd aangebroken om de nieuwe koning aan "den volke te tonen".

Beide gildes trekken gezamenlijk in optocht naar het centrum van Lierop, om vervolgens elk naar hun eigen gildehuis te gaan. Hier wordt door de aanwezige gildenbroeders- en zusters plus aanhang "uitgelegd" om de consumpties te kunnen bekostigen. Niet-geüniformeerde leden en aanhang krijgen ter herkenning een badge opgespeld. Na het verorberen van een broodje "bruin fruit" is men klaar voor het volgende onderdeel. Het OLV geeft een vendelhulde ter ere van de nieuwe koning. Daaraan sluitend wordt door het bestuur een receptie aangeboden, waarbij men het bestuur en de nieuwe koning Hannie kan feliciteren met "handgift". Als dank krijgt men van de koning een consumptie aangeboden. Na de receptie wordt de rondgang naar de Lieropse horecazaken ingezet. Eerst wordt het gildehuis Nellie van Oosterhout van het OLV aangedaan. Ook wordt café de Zwarte Uil niet overgeslagen. Na het bezoek aan ons eigen gildehuis wordt deze oergezellige dag afgesloten en worden de koning en haar prins gemaal naar huis gebracht. . Inmiddels zijn de kinderen en kleinkinderen van Hannie en Ton ook in Lierop gearriveerd en vinden het geweldig dat hun [schoon]moeder en oma Koning is, ze hebben het huis in Someren ook al versierd met de leuze “Koning Hannie”.

Omdat Hannie en Ton in Someren wonen, wat niet erg handig is met het vervoer er naar toe, hebben haar vrienden Wim en Rina van Brussel aangeboden hun huis ter beschikking te stellen. Daar aangekomen houdt ons eigen gilde voor het koningspaar hier een vendelhulde. De inspanningen van de dag speelden enigszins parten voor de vendeliers. Het zij hun vergeven. Na dankzegging worden de gildenbroeders-, zusters en aanhang van beide gildes uitgenodigd voor 'n droogje en 'n natje, welke uitstekend verzorgd is door Rina, Ine en Tessa. De koffie staat bruin, de thee is heet en men wordt op broodjes kaas en vleeswaren getrakteerd. Ook de traditionele roggebrood met zult ontbreekt niet.

Er wordt volop gebuurt over de afgelopen dag. Moe maar voldaan komt er wat later op de avond een einde aan deze heuglijke en gezellige dag.

Nogmaals gefeliciteerd koning Hannie en prins gemaal Ton!

Koning Hannie: Op zaterdag tijdens het kermis openen had ik ’n gesprekje met Jan Bekx: Hannie schiet je mee maandag?

Jan ik weet het nog niet, ik twijfel, mij knie is nog niet op orde en heeft van die dagen dat hij voelt als, vandaag niet te actief want ik heb er geen zin in!! En stel je voor dat ik de vogel er afschiet en dan mee mag als koning en de knie zegt dan vandaag niet!

Ach zei Jan, dan zorg ik die dag voor ’n rolstoel en duw ik jou voort in de optocht! Je moet gewoon mee schieten en je kans nemen als die er is!!

Jan het is goed geweest dat ik jou advies heb op gevolgd, en dat je je hulp aanbiedt in geval van nood. Tijdens het feliciteren met mijn koningschap zei je nog: denk er aan, mijn belofte staat!

Ja, wat een dag voor mij. 19 september begon als een “gewone” dag dat ons gilde aan de beurt was om koning te schieten, en hij is geëindigd als een geweldige memorabele dag. Ik sta nu als eerste vrouwelijke Koning in de boeken en heb Ton als Prins gemaal!

En ja oud koningen: nu heb ik ook een kroontje verdiend!!

Op naar een mooie 2 jaar van Koningschap samen met ons gilde.

OKTOBER 2022

03-10   Oud ijzer bij Fam. Berkers. We hebben geen container meer maar er wordt nog veel oud ijzer en metalen naar Harrie en Frits Berkers gebracht en de garage ligt weer behoorlijk vol. Peter en Ton hebben een aanhanger met oud ijzer weggebracht naar Kuijpers in Deurne

04-10   Overheid vergadering bij de nieuwe koning.

05-10   Senioren schieten. Iedere eerste woensdag van de maand is het senioren schieten. Dit is jarengeleden opgezet door schutters van kring peelland voor schutters vanaf de leeftijd van 60 jaar. De wedstrijden worden verdeelt over 8 verschillende locaties. Het is een middag met een onderling wedstrijd element en in oktober wordt dan de winnaar bekend gemaakt. Deze woensdag mogen de partners van de schutters ook mee en wordt het jaar afgesloten met een etentje.

Het senioren geweer schieten jaar is weer om.

08-10   Federatie dag in 's-Hertogenbosch (voorheen hoofdlieden dag). Deze dag begint met een dienst in de Sint Jans Kathedraal, met daarna een vendelgroet van een gilde. Daarna verplaatst een ieder zich naar het provinciehuis, krijgt daar 'n lunch aangeboden en dan start de algemene jaarvergadering van de federatie. Tijdens vergadering wordt er nieuws, voorstellen en het afgelopen jaar besproken. Hoofdman Jasper en Henk hebben hier aan deelgenomen.

10-10   Rond bellen/appen voor medewerkers oud ijzer actie. Wim van Brussel, Ton van de Ven en Rens v Lieshout hebben vanavond de medewerkers voor oudijzer weer op de hoogte gesteld en gevraagd, om mee te helpen bij de oudijzer actie op 29 oktober.

21-10   Etentje oude koning, nieuwe koning. Het bestuur heeft met dit etentje afscheid genomen van oud koning Rob en koningin Marjan, en de nieuwe koning Hannie en prins gemaal Ton verwelkomd met hun functie binnen het gilde.

23-10   Kring geweer wedstrijd SAA 23 oktober op de Roovere:  Er waren 26 deelnemers en er werd op verschillende onderdelen geschoten, vrije hand, ere kampioen, kampioen, personeel en senioren. Bij ieder onderdeel moet je met zo min mogelijk schoten 3 wipjes eraf schieten. De volgorde van schieten is bij ieder onderdeel anders, b.v. van links naar rechts de wippen schieten. Een ander onderdeel is het van links naar rechts, of midden, rechts en dan links. Variatie genoeg.

Bij erekampioen en kampioen zijn 3 prijzen te winnen. Bij personeel en vrije hand 6 prijzen het onderdeel bejaarden (liever senioren, maar daar wil organisatie nog niet aan) 2 prijzen.

Dan is er ook nog puist schieten met 7 prijzen te verdelen, deze prijzen zijn te winnen door loten verkoop. Bij ieder schot op een puist wordt er een naam afgeroepen. Wordt de puist eraf geschoten dan heeft de afgeroepen naam prijs. Op de puist wordt door leden van organiserend gilde geschoten en deze keer had onze nieuwe koning, die ook aanwezig was, de eer om dit te mogen doen.

Alle prijzen bestaan uit een tas gevuld met levensmiddelen.

De prijsuitreiking werd ook door koning en bestuurslid van ons gilde gedaan.

29-10   Oud ijzer actie: Ook dit jaar weer verzamelen bij Nirwana. Er was weer een mooie opkomst van de medewerkers en alles is goed en vlot verlopen. Na het ophalen en opruimen van ’t terrein konden ze allemaal bij ’t Jagershuis een lekkere kop erwten­soep nuttigen. Het was weer een mooie opbrengst voor ons gilde, met dank aan de vrijwillige medewerkers.

30-10   Jaarvergadering kruisboog in Gemert.

            Tijdens de vergadering wordt het afgelopen kruisboog jaar doorgelopen, de financiën bekeken en ook dat er een nieuwe competitie opgezet zal worden voor de jeugd.

NOVEMBER 2022

02-11   Overheidsvergadering bij Henk Berkers   

04-11   Bij buurten geüniformeerde dames. Dit jaar zijn we van harte welkom bij Jose­phine. De koffie en thee stond al klaar en ook 'n lekker eigen gemaakt gebakje. Waar hebben wij het op zo'n avond over? Nou over van alles en nog wat. Het koningschap, de nieuwbouw van Sylvia en Els. Josephine wordt oma, enz. enz. Ja het was weer gezellig met de hapjes en drankjes en ja we hebben weer goed kunnen “bij buurten”. Volgend jaar zijn we van harte welkom bij Ine!

05-11   Najaarsvergadering Kring Peelland in Gemert

25-11   Overheidsvergadering bij Hub Brants

 

DECEMBER 2022

Vóór afsluitdatum 15 december waren er geen activiteiten.

                                          

                                Koning Hannie en Prins gemaal Ton
 

                      AFSLUITING VAN HET JAAR TWEE DUIZEND TWEEËNTWINTIG

Als afsluiting van het jaar 2022 een overzicht van het aantal geüniformeerde gildeleden.

Vastgesteld op 15-12-2022

LID OVERHEID

1 Jasper Thijs (Rzn)                           :Hoofdman/vendelier                                     tot 2024

2 Hannie van de Ven-van Meijl         :deken-schrijver/tweede hoofdman/schutter tot 2026

3 Ronny Thijs                                     :deken-schatbewaarder                                 tot 2024

4 Peter Berkers (Azn)                        :deken-bode/vendelier/archivaris/schutter    tot 2023

5 Wim van Brussel (Hzn)                   :deken/schutter/vendelier                              tot 2026

6 Jos van Lieshout                             :deken                                                            tot 2025

7 Henk Berkers (Gzn)                        :deken/tamboer                                              tot 2025

TOEGEVOEGDE LEDEN OVERHEID

   Hannie van de Ven van Meijl          : koning

   Ton van de Ven(Gzn)                     : prins gemaal

8 Hub Brants                                      : beschermheer

                                                          

TOEGEVOEGD  

9 Pastoor Jan Zwirs                           : gildepastor

OVERIGE GEÜNIFORMEERDE LEDEN                           

10 Rob van Seggelen                        : commandant

11 Frans Verberne (Pzn)                   : vaandrig

12 Jan Santegoeds                            : zilverdrager

13 Ronny Thijs                                   : zilverdrager

14 Frits van Lieshout                         : zilverdrager

15 Lia Verberne (Hdr)            : standaardrijdster

16 Gerard Berkers (Gzn)                   : piekenier

17 Mies Sijbers                                  : piekenier

18 Huub van den Eikhof                    : piekenier

19 Lambert van den Boogaard          : piekenier

20 Jan Bekx (Azn)                             : piekenier

21 Robin Verberne (Ldr)                    : piekenier

22 Toos Berkers-Thijs

23 Petra van Bree-Sijbers (Mdr)

24 Ine van Lieshout-van de Ven (Jdr)

25 Sylvia Sijbers-van den Heuvel

26 Els van Lieshout-Sijbers (Mdr)

27 Josephine Thijs van de Ven (Jdr)

28 Fleur Lantinga (Rdr)

29 Frans Sijbers (Mzn)                      : tamboer/piekenier

30 Leon Sijbers (Mzn)                       : tamboer

31 Guus van de Ven (Gzn)               : tamboer/schutter/kermis aanzeggen

32 Gerrit Verberne (Hzn)                   : tamboer/tamboer instructeur

33 Peter Verberne (Pzn)                   : tamboer

34 Ton van de Ven (Gzn)                  : schutter/vendeldrager/wapenmeester

35 Harrie Berkers (Azn)                     : vendeldrager

36 Dirk van de Ven (Azn)                  : schutter/vendeldrager

 


GEÜNIFORMEERDE JEUGDLEDEN

01 Luc Lantinga (Rzn)                       : jeugd vendeldrager

02 Stijn van de Ven (Dzn)                 : jeugd vendeldrager

03 Joost van de Ven (Dzn)                : jeugd vendeldrager

04 Bram van Bree (Pzn)                    : jeugd vendeldrager

05 Cas van Bree (Pzn)                      : jeugd vendeldrager

06 Lotte van de Ven (Ddr)

 

 

 

Lierop, 15 december 2022

Hannie van de Ven-van Meijl

Deken schrijver Gilde van Sint Antonius Abt

                        Hoofdman,                                                     Deken-schrijver,

                        Jasper Thijs                                                   Hannie van de Ven van Meijl