Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 

 

JAAROVERZICHT 2023 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP

16 december 2022 tot en met 15 december 2023


Inleiding:
Het is gebruikelijk dat aan het einde van een jaar teruggekeken wordt naar de
gebeurtenissen en activiteiten die in dit jaar door ons gilde zijn verricht en tevens voor
het nageslacht worden vastgelegd.


Chronologisch overzicht van alle gildenactiviteiten

DECEMBER 2022
16-12 Animalschieten op de Roovere.
Op zaterdag 17 en zondag 18 december is het na
twee jaar weer winter-animalschieten op de Roovere. Dit is een wedstrijd handboogschieten op namaakdieren in de bossen rondom schietterrein de Roovere. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door handboogvereniging Black Hawk, zij huren de
Roovere in en beide gilden verzorgen de catering tijdens deze twee dagen. Op vrijdag worden de tenten opgezet en stoelen en tafels voor het cateringgedeelte geplaatst. Dit doen de gildeleden. Voor ons gilde waren er Frits en Peter Berkers, Wim
van Brussel en Ton van de Ven en ook nog leden van OLV gilde.
17-12 Animalschieten op de Roovere.
Om 7.30 uur zijn Peter en Bertie Berkers aanwezig, zij staan in de keuken om koffie en thee te serveren voor de schutters. Buiten staan leden van het OLV eitjes met spek te bakken. Er is ook erwtensoep, belegde broodjes, chocomel en broodjes hamburger en frikandel. Dus keuze genoeg. Rond 12.00 uur worden Peter en Bertie afgelost door Robin Lantinga.
18-12 Animalschieten op de Roovere
De tweede dag staat Rob van Seggelen in de keuken en Guus en Stijn van de Ven gaan voor het eitjes bakken buiten. Het is vandaag - 7 graden dus… erg koud! Maar de “diehards” houden het vol tot 16.00 uur, wat ook de sluitingstijd is van de catering. Rob wordt rond 14.00 uur afgelost door Frans van de Ven.
20-12 Overheidsvergadering bij Peter Berkers
23-12 Huwelijk hoofdman Jasper en Ashley.
We zijn met 13 gildeleden en 2 jeugdleden naar Asten getogen om Jasper en Ashley
een vendelgroet te brengen voor hun huwelijk.
We waren met 18.30 uur mooi op tijd en trokken met slaande trom naar de feesttent. Maar we werden door de ceremoniemeester tegengehouden, want het diner was nog niet afgelopen. Het toetje moest nog uitgeserveerd worden. Een half uur later dan gepland konden we de vendelgroet brengen en wordt deze dankbaar door Jasper en Ashley afgenomen. De gasten genoten enorm van ons optreden. Voor velen was het de eerste keer dat ze ons gilde in actie zagen. Jasper en Ashley nodigden ons uit om als dank binnen een drankje te nuttigen, waar we natuurlijk graag op ingingen. Na ’nuurtje wensten we beiden nog een mooie feestavond en zijn we weer met slaande trom vertrokken.


JANUARI 2023
03-01 Senioren schieten
in Someren-Eind bij Sint Lambertus Gilde.
06-01 Vandaag
hebben Henk, Jos en Hannie leden opgebeld die we misten bij de opgaven voor de teerdag van 14 januari. Met een telefoontje hebben we enkele ouderen toch op de teeravond kunnen begroeten.
08-01 Commissie geweer jaarvergadering.
De schutters Peter Berkers en Ton van de Ven hebben de vergadering in Gemert bijgewoond.
10-01 Nieuwjaarsreceptie gemeente Someren.
Na twee jaar kan het weer doorgaan. Koning Hannie en prinsgemaal Ton zijn hier namens ons gilde naar toe geweest.
12-01 Kas controle. V
andaag wordt de kas van ons gilde over het afgelopen jaar gecon￾troleerd door de kascommissie bestaande uit Sylvia Sijbers, Ton van de Ven en Petra Sijbers.
14-01 Teerdag.
We beginnen deze dag traditiegetrouw met een H. Mis in de koepelkerk, voorgegaan door pastoor Steijaert. Hoofdman Jasper kon niet aanwezig zijn omdat hij en zijn vrouw Ashley de trotse ouders zijn geworden van een prachtige dochter Fienne. Zoals de pastoor verwees in zijn preek, lag de prioriteit van de hoofdman nu bij zijn vrouw en dochter. Het was een mooie dienst met eigen zang en stond in het teken van verbroedering. Aan het einde van de viering had Pastoor Steijaert als verrassing voor Jasper en Ashley, maar ook voor opa Ronny en oma Josephine, het Salve Maria (Latijns) door hem gezongen als verwelkoming van baby Fienne op deze wereld. Na de hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk gezag komen we samen bij onze St Antonius kapel om het Antoniusgebed en het Onze Vader samen te bidden. Het Antoniusgebed is in 1979 geschreven door pastoor van Asten en toenmalige Hoofdman Mies Sijbers. Dit gebed wordt bij ieder kerkelijk gebeuren in de koepelkerk van ons gilde aan de kapel gebeden.
Jaarvergadering
in gildehuis ’t Jagershuis.
Na een lekkere kop koffie/thee met een plak cake opent waarnemend hoofdman Jos de vergadering met 'n tik van de hamer en de christelijke groet: "Geloofd zij Jezus Christus". Als eerste gaat Jos in op de dienst die we zojuist hebben mogen ontvangen, en vooral het woord “dankbaarheid” dat Pastoor Steijaert uitlegde met de woorden: “Je kunt je dankbaarheid tonen door bijvoorbeeld een flesje wijn aan te bieden als dank”.Dit was niet tegen dovemansoren gezegd en namens het gilde bood hij ‘n fles wijn als dank aan pastoor Steijaert aan. De pastoor reageerde dankbaar maar zei ook meteen dat dit de bedoeling niet was en dat hijzelf ook eens op zijn uitspraken moest letten.
Het openingswoord
(geschreven door Hoofdman Jasper)
Beste broeders en zusters, allen van harte welkom op deze jaarvergadering. Eindelijk kunnen we deze vergadering weer houden op de dag het dichtst gelegen bij 17
januari, de naamdag van onze Sint Antonius Abt. Als eerste zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om het gilde te bedanken voor de vendelhulde die Ashley en ik hebben mogen ontvangen op onze bruiloft 23 december. Wij hebben er enorm van genoten en het cadeau heeft een mooi plekje gekregen op onze studiekamer. Ook de gasten van mijn bruiloft konden enorm genieten van dit moment en ook degenen die het gilde nog nooit in actie hebben gezien. Dat wil ook wel iets zeggen over ons gilde en dat we trots mogen zijn, want natuurlijk is het belangrijk dat we over onszelf kunnen zeggen dat we een mooi gilde zijn. Maar wanneer dit ook wordt erkend door buitenstaanders is dat toch echt wel een mooi compliment. Ook waren er weer jeugdleden bij, iets wat ik maar al te graag zie. En alhoewel ik het weet van mijn eigen jeugd dat ze waarschijnlijk niet allemaal zullen blijven plakken, betekent niet dat het voor niets is. Want bij al de jeugd die nu meetrekt, wordt een gildezaadje geplant waardoor ze een groen hart krijgen. En zoals we nu kunnen zien bij onze oud ijzer acties zorgt dit ervoor dat deze jeugd jaren later nog altijd bereid is om het gilde te helpen en zoals in het geval van onze Martijn met afgelopen kermis, misschien toch weer eens een pak aan te trekken. Daarom is er niets belangrijkers dan het ondersteunen van onze jeugd wanneer zij in het pak willen gaan, maar ze ook tegelijkertijd de ruimte geven om ze te laten gaan wanneer zij er klaar mee zijn. Opdat hun groene hart ze vanzelf weer richting de schut zal voeren. Nu aan het einde van deze opening wil ik graag even stilstaan bij drie gildebroeders van wie we afscheid hebben moeten nemen:
Net voor het einde van 2021 overleed Frits van de Ven en in het begin van 2022 Jan van Bogget en Theo van Bussel. Allen hebben een uitvaart met gilde eer gekregen. Graag vraag ik u allen om een moment van stilte ter nagedachtenis aan deze gildebroeders.
Dan nu een leukere mededeling, namelijk de nieuwe leden:
2022: Frida van Bogget-Berkers (Adr), Manon van de Ven-van Wijk, Lars Sijbers (Lzn), Frida van Moorsel-van de Ven (Jdr) en Mieke van Moorsel (Hdr)
2023: Ashley Thijs-Schriders, Moniek Thijs-Martens, Patrick Berkers (Wzn)
Totaal aantal leden 288 waarvan 6 jeugdleden, 41 geüniformeerd waarvan 6 jeugdleden.
’t Zonnetje
Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar iemand in het zonnetje gaan zetten. Hiervoor kiezen we altijd iemand die zich inzet voor ons mooie FAMILIE gilde, maar ja.. wat is een familie zonder een thuis. Een plek waar we samen komen en elkaar kunnen ontmoeten, voor ons is dat hier bij 't Jagershuis. Of we nou met het hele gilde komen, een kleine delegatie of iemand even iets nodig heeft uit de kast, het maakt voor Ad en Gabiël niet uit, want we zijn altijd welkom. En als het hier gesloten is gaan voor ons de deuren open. Afgelopen oktober viel onze oud ijzer actie midden in hun vakantie, maar Ad en Gabiël deden ’t Jagershuis open zodat onze oudijzer medewerkers hun wel verdiende erwtensoep konden nuttigen, die natuurlijk door Gabiël gemaakt werd. Dus daarom heeft het bestuur besloten dat het tijd is om onze waardering te laten blijken door Ad en Gabiël in het zonnetje te zetten! Nou doen we dit vaak met een biertje of wijntje, maar wij dachten dat zij zelf genoeg drank hebben staan, dus vandaar dat wij gekozen hebben voor een lekker chocolaatje en een mooie bos bloemen! Ad is zeer verrast en dankt het gilde, ook namens Gabiël, voor deze mooie waardering en we blijven voor jullie klaarstaan, want we hebben een prachtige vereniging hiermee “thuis” in ‘t Jagershuis.
Vorige vergadering 2022.
We hebben vervolgens de notulen, het jaarverslag en de financiën doorgenomen en alles is door de vergadering goed bevonden. Ook de
geweer, vendeliers en tamboers hebben hun zegje gedaan. De kruisboog afdeling had nog de mededeling dat er tijdens zomer avond competitie (ZAC) ook voor de
jeugd vanaf 12 jaar een competitie is opgezet. De Roovere SAA commissie meldde dat de jeugdleden op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur kunnen komen
schieten en wel met de luchtbuks.
Bestuurverkiezing.
Peter Berkers treedt af als bestuurslid. Peter heeft een hele mooie tijd binnen het bestuur gehad maar na 12 jaar vindt hij het welletjes en hoopt
hij dat er “verjonging” voor hem in de plaats komt. Hij bedankt de leden dat ze 12 jaren het vertrouwen in hem hebben gehad. Met een welgemeend applaus danken de leden Peter. Jos dankt Peter voor zijn inzet binnen het bestuur in de afgelopen 12 jaren en hij hoopt, als het nodig is, dat we altijd nog een informatief beroep op hem kunnen doen. Met een mooie bos bloemen en, voor de verandering, geen fles drank maar heerlijke chocolade nemen we afscheid van Peter.
Peter Verberne heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid. Sylvia Sijbers en Els van Lieshout leiden de verkiezing. Peter wordt met 19 stemmen verkozen in ons bestuur. Peter: "Meestal is er een blanco stem bij, maar ik heb wel op mezelf gestemd, zo graag wil ik mijn steentje bijdragen in het bestuur". Jos: "Dat is mooi Peter, welkom in het bestuur". Peter en Peter geven samen een rondje aan de vergadering, Peter Berkers als dank voor het vertrouwen van de leden in de 12 jaren binnen het bestuur en Peter Verberne voor het vertrouwen dat de vergadering in hem stelt om toe te treden in het bestuur. Met een “allebei goed gedaan” en applaus van de vergadering wordt dit rondje ontvangen.
Sluiting.
Na een vruchtbare vergadering sluit waarnemend hoofdman Jos de vergadering met de christelijke groet.

Teeravond.
Na twee jaar kunnen we weer onze teeravond houden bij zaal Nellie van Oosterhout.
Met een mooi gezelschap van 53 personen, waaronder 5 jeugdleden, opende Jos de teeravond en nodigde koning Hannie en prins gemaal Ton uit om het buffet te openen. Na dit heerlijk buffet, ja alle buikjes waren weer gevuld, is het tijd om de jubilarissen te huldigen. Hoofdman Jasper was toch even naar teeravond gekomen om de jubilarissen toe te spreken. De jubilarissen Dirk van de Ven 25 jaar lid, Jan Berkers en Peter Berkers beide 50 jaar lid. Janus van Eijk ook 50 jaar lid heeft zich afgemeld voor de huldiging en op een later tijdstip zal hij alsnog z’n speldje en oorkonde uitgereikt krijgen. De speech van Jasper voor Dirk van de Ven: "Dirk, oftewel Prins Dirk, is lid geworden via vader Ton van de Ven in 1997 op 16-jarige leeftijd. En is sinds 1 mei 2011 geüniformeerd lid waarbij hij zijn uniform voor het eerst droeg op 8 januari 2012 toen opa Frits van de Ven gehuldigd werd voor zijn 75-jarig lidmaatschap. Dirk is een vaste kracht als vrijwilliger bij verschillende activiteiten en met name de oudijzer actie, maar ja aangezien vader Ton hiervan de organisatie regelt zal hij ook wel een beetje moeten. Verder is Dirk ook actief in onze kring waar hij in 2016 lid werd van de kringcommissie boogschieten en sinds 2021 zelfs voorzitter is geworden. Binnen ons gilde is hij tijdens optochten piekenier, oftewel beschermer van koningspaar mam en pap. En buiten de optochten een verdienstelijke schutter. Alle prijzen die hij, individueel en met viertal, binnen heeft gehaald met het geweer- en kruisboogschieten zullen we hier maar niet opnoemen want tegen de tijd dat ik daar klaar mee ben gaan de eerste mensen al naar huis. Dit talent heeft hij natuurlijk via de genen meegekregen. Beide ouders zijn namelijk ook schutter en iedereen hier kan beamen dat vader Ton een  ontzettend knappe getalenteerde VROUW als schutter heeft: onze koning Hannie". Dirk van harte gefeliciteerd met je 25+1 jarig lidmaatschap.
De speech van Jasper voor Jan Berkers: "Jan is lid geworden via vader Grardje Berkers op 16-jarige leeftijd. Jan komt uit een van die gildegezinnen waarvan een
groot deel van de kroost bij het gilde blijft hangen, zijn broers Gerard en Henk zijn namelijk beiden geüniformeerd. Jan zelf niet meer, maar is zeker wel in uniform
geweest. Jan is tamboer geweest, zoals ik eerder al zei in de hoogtijdagen voor tamboers in ons gilde. En blijkbaar deed hij en zijn medetamboers dat niet verkeerd.
Zo ben jij, Jan, samen met Maarten vd Boogaard, Willy en Gerrit Verberne en jullie Henk verhuurd geweest. Ja, toen kon dat nog dat je gewoon een tamboertje kon
huren. En zo zijn jullie verhuurd aan St Agatha in Heeze (klopt dit Jan?). En daar gingen jullie daar dan naar toe, op aanraden van Lambert van Bree, op de bromfiets. Waar ze jullie natuurlijk groots onthaalden, met halve hanen, gratis te eten en te drinken en zo rondgingen bij de notabelen als de dokter en zelfs een baron, baron van Tuyll van Serooskerke (zegt jou dit iets Jan?). En uiteindelijk afsluiten bij La Grotta waar op tafel werd gedanst en tenslotte naar huis met een envelop met 25 gulden. En die muzikale passie van jou gaat verder dan alleen tamboeren, zo ben jij natuurlijk leadzanger en gitarist bij Precise Patchwork Band die volgend jaar 50 jaar bestaan. Dus zo ga je van het ene 50 jarige jubileum naar het andere. Maar toch eerst die van de schut, waar dus misschien jouw muzikale vlam wel is beginnen te branden. Beste Jan, ik wil jou in van harte feliciteren met jou 50 jarig jubileum bij het gilde".
En als laatste de speech voor Peter Berkers: "Peter is lid geworden via vader Toon Berkers in 1973 op 23-jarige leeftijd. Peter is sinds 2011 al deken, en dan bedoel ik niet dat hij Berthie zo lekker warm houdt (want dat doet hij natuurlijk ook), maar dan bedoel ik deken als lid van ons bestuur. Hij heeft vanochtend na twaalf jaar afscheid genomen van het bestuur en het stokje overgedragen aan Peter Verberne, wat voor ons erg fijn is want dan hoeven we enkel maar de achternaam aan te passen, scheelt weer werk voor de dekenschrijfster. Als geüniformeerd lid heeft Peter de rol van vendelier en binnen de vendeliers is hij de voordraaier, oftewel degene die Wim en ik naar voren schuiven zodat we Peter na kunnen doen en de slagen niet hoeven te onthouden. Buiten de optochten is Peter schutter met zowel geweer als kruisboog en zoals ik al bij Dirk niet alle prijzen op ging noemen, gaat dat hier al helemaal niet want dan moet ik de prijzen voor het vendelen en de tentoonstellingen er ook bij gaan halen, dus mocht je het absoluut willen weten: vraag het hem vooral na de huldiging. Voor de kring heeft Peter zich 23 jaar ingezet
als bestuurslid en secretaris van de commissie Studie-Archief-Tentoonstelling, beter bekend als de SAT commissie. En voor al zijn werk voor het gildewezen heeft hij in 2021 de kringonderscheiding lid van verdienste mogen ontvangen. Ik hoop dat ik je nu net zo blij kan maken met deze gouden speld en Peter, ik wil je van harte feliciteren met je 50 jarig lidmaatschap". Na ontvangst van de gouden speld en de oorkonde wil Peter weer gaan zitten bij zijn Bertie maar….. we hebben nog een verrassing voor hem. Het bestuur heeft besloten om hem onze T-speld (Tau-teken) toe te kenen voor zijn inzet en verdiensten voor ons gilde. Peter is zeer verrast en ook wel wat overdonderd met deze eervolle toekenning van de T-speld. Hij bedankt 't gilde voor deze eer en zal hem met trots dragen. Nu is het tijd voor de quiz die Ronny en Jos in elkaar gezet hebben. Er werden door middel van kaarten 5 groepen gemaakt, de jeugd wilde bij elkaar en dat vonden de quizmasters goed. Iedere groep kreeg een blad waarop de antwoorden gezet moesten worden. Er waren 6 rondes van 10 vragen. Na elke ronde werd het blad opgehaald en doorgegeven aan een andere groep om dan de antwoorden te controleren. Ronny haalde de bladen weer op en deelden meteen weer een nieuwe uit voor de volgende ronde. De jeugd was het laatste geworden maar omdat ze maar met z’n zessen waren en het aandurfde tegen de volwassenen (10 per groep) kregen zij de prijzendoos om deze dan onderling te verdelen. En nu nog bijbuurten en oude anekdotes ophalen van onze gilde activiteiten om dan rond 1 uur toch maar naar huis te gaan.
Het was zoals vanouds, weer een hele gezellige en sfeervolle avond,
16-01 Jaarlijkse kaartavond:
Eindelijk na 2 jaar geen kaartavond, kan het weer. We heb￾ben 5 tafels van 4 rikkers dus 20 deelnemers. Er worden kaarten getrokken, de azen, koningen, vrouwen, boeren en de tienen vormen een riktafel. Na 20 potjes rikken is het pauze en worden er opnieuw kaarten getrokken, zodat de deelnemers niet de hele avond met zelfde kaarters spelen. In de pauze wordt er volop getoept voor verse worst. De beste rikker van de avond was Harrie Tijssen.
22-01 Commissie Vendelen jaarvergadering Aarle-Rixtel
29-01 Commissie Trommen jaarvergadering Someren-Eind


FEBRUARI 2023
01-02 Guus van de Ven
is toegetreden bij het bestuur van de seniorenschutters. Vandaag
was het seniorenschieten op de Roovere in Lierop bij O.L.V. Gilde.
07-02 Harrie Bekx overleden
Op 7 februari is onze gildebroeder Harrie Bekx op 94-jarige leeftijd overleden. Harrie is 44 jaar geleden in 1979 lid geworden van ons familiegilde. Zijn vader Toon (Pzn) was maar liefst 69 jaar lid. Harrie had samen met zijn vrouw Nelleke een melkveebedrijf. Jarenlang stelde hij zijn erf ter beschikking voor de vendeliers van het gilde om daar wekelijks te oefenen. Onder het genot van 'n kopje koffie kwamen dan bij hem de meest sterke oude gildeverhalen los. Bij de oud ijzer acties van het gilde behoorde Harrie met zijn tractor en aanhanger lang tot de vaste kern van vrijwilligers. En als hij zelf niet in de gelegenheid was, stuurde hij zijn zoon Ton (inmiddels bedrijfsopvolger) ermee op pad. Zoon Ton en schoonzoon Gulio, de man van dochter Petra, zijn ook alweer geruime tijd lid van het gilde. Zo heeft Harrie de eeuwenoude traditie op zijn beurt weer doorgegeven aan zijn nageslacht en heeft hij daarmee het voortbestaan van ons familiegilde een stukje meer weten te waarborgen.
07-02 Overheid vergadering
bij Wim van Brussel
11-02 Uitvaart Harrie Bekx
met beperkte gilde eer (standaardvaandel, kaars bij Antonius
kapel en kringkaars in Ommel).


MAART 2023
01-03 Seniorenschieten in Aarle-Rixtel
bij Onze Lieve Vrouwe Gilde.
04-02 Kring Peelland jaarvergadering in Gemert.
Jasper en Wim hebben hier aan deelgenomen
12-03 Kringgeweerwedstrijd St Lambertus gilde Someren-Eind
Wim van Brussel en Ton van de Ven hebben hieraan deelgenomen. Bij het onderdeel personeel werd Wim 6de en bij vrije hand werd Ton 3de en Wim 6de. Voor beide schutters een mooi resultaat.
14-03 Overheid vergadering
bij Jos van Lieshout
25-03 Oud ijzer actie.
Op het Nirwana terrein hebben we weer heel wat oud ijzer in de containers kunnen deponeren. Dit dankzij de medewerking van onze vrijwilligers, waarvoor onze dank namens het gilde. En na gedane arbeid is er weer heerlijke kop “GRUUN” soep bij ´t Jagershuis en die lieten de medewerkers zich goed smaken.
27-03 KNTS jaarvergadering v
oor onze geweerschutters. Guus van de Ven heeft hier aan deelgenomen namens ons gilde.
28-03 Rood/groen overleg op de Roovere.
Beide gildes nemen het afgelopen jaar door en wat er dit jaar komen gaat. We gaan dit jaar samen een bezoekje brengen aan Jan Zwirs in Teteringen.


APRIL 2023
01-04 Het nieuwe Klökske is weer uit.
Henk en Jos hebben het weer mooi ingevuld.
02-04 Intentie
voor Harrie Bekx in koepelkerk namens SAA gilde
05-04 Senioren schieten in Beek en Donk
bij Leonardus Gilde.
06-04 Huldiging Janus van Eijk.
Henk en Hannie zijn vandaag naar Eindhoven getogen om Janus te huldigen met zijn 50 jarig lidmaatschap van ons gilde. Ons bezoek was voor Janus een grote verrassing. Het is ook nog op zijn verjaardag, 70 jaar, en dan is dit toch ook heel mooi. Janus: “Dat ze van de schut vandaag ook nog m’n speldje thuis komen brengen, ’t is nou al ‘n geweldige schone dag! “
11-04 Overheidvergadering
bij Ronny Thijs
16-04 Kring Peelland geweerwedstrijd op de Roovere.
Hier hebben onze schutters aan
deelgenomen en de koning stond in de keuken van de schuilhut.
19-04 Zomer avond competitie kruisboog Lieshout.
De kruisboogschutters Wim van Brussel, Peter Berkers, Ton, Hannie, Guus en Dirk van de Ven en de 2 jeugdschutters Stijn en Joost van de Ven kunnen weer samen met de Peellandse kruisboogschutters de strijd aangaan.
26-04 Overlijden Marjo van de Ven.
Op 26 april is onze gildebroeder Marjo van de Ven uit Asten-Heusden op 64-jarige leeftijd overleden. Marjo is 47 jaar geleden in 1976 lid geworden van ons familiegilde. Zijn vader Martien (Bzn) was maar liefst 76 jaar lid. Marjo was weliswaar rustend lid, maar hield het wel en wee van ons gilde zo goed als hij kon in de gaten. In zijn vroegere jaren was hij een enthousiast en succesvol motorcrosser en won menig kampioenschap, ook op Europees niveau. De laatste jaren zette hij zich vooral in voor korfbalclub KV ODC in Heusden.
27-04 Koningsdag: Aubade in Someren.
Met 16 personen, waaronder 3 jeugdleden, heeft ons gilde hieraan deel genomen. Het was weer een mooi geheel met alle Somerense gilden. De eed van trouw aan het wereldlijk gezag (burgemeester Dilia Blok) werd dit jaar door het Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën gebracht.

MEI 2023
03-05 Uitvaart Marjo van de Ven.
Kringkaars in Ommel deze dag laten branden.
06-05 Geraniumactie.
Weer goed verlopen en weer een mooie opbrengst voor het gilde. Met dank aan de vrijwilligers van ons gilde die dit weer mogelijk gemaakt hebben.
07-05 Kans Plus schieten
geweer wedstrijd dit jaar bij St Joris in Someren. Deze wedstrijd wordt door 5 gilden georganiseerd: St. Jorisgilde Someren-Dorp, St.
Lambertusgilde Someren-Eind, St. Jorisgilde Asten, Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en ons gilde uit Lierop, de opbrengst is voor Kans Plus. Alle gildes verkopen ook lootjes voor het puistschieten, op de lootjes wordt de naam van de koper genoteerd. De puistprijs is een tas met levensmiddelen. (Puistschieten: er worden op een schietboom blokjes hout, de puist, geplaatst. Als er op de blokjes geschoten wordt, trekt men een lootje, valt “de puist” dan is de puistprijs voor dit lot) Verder zijn er de onderdelen, bejaarden, kampioen, ere-kampioen, personeel en vrije hand. Jasper en Hannie waren voor het eerst schrijvers: streepje l is raak en O is mis, en jullie zitten bij vrije hand en moeten ze bij inschieten 3x raak geschoten hebben en ze mogen maximaal 13 keer schieten. Bij de wedstrijd moeten de schutters 3 x op rechtse wip schieten. Hebben ze lll streepjes, dan gaan ze door naar de volgende ronde. Ze mogen geen 2 rondes achter elkaar schieten, er moet een andere schutter tussen zitten…en nog veel meer regeltjes. En dan de puntentelling voor het afkampen, de honderd en elf puntentelling…maar Jasper en Hannie zijn er toch aan uitgekomen ook met nog wat hulp van ervaren schutters en koning Gerard van OLV gilde die ook even kwam kijken. Ze zijn beiden weer een ervaring rijker. Ook onze schutters Wim, Ton, Guus en Peter hebben deelgenomen maar helaas hebben ze zich niet in de prijzen geschoten.
09-05 Koning Gerard Geutjes overleden (de koning van de Rooi met een Groen hart).
Koning Gerard Geutjens (Gitje) van zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën is 9 mei op 69 jarige leeftijd overleden. Gerard was weliswaar al geruime tijd ziek, toch kwam zijn overlijden onverwacht. Gerard had zich tweemaal achterelkaar tot koning geschoten en had dus uitzicht op het keizerschap bij het koningschieten tijdens kermismaandag, maar zelf had hij hierover twijfels. Hij had een goed contact met onze gildenbroeders en -zusters verwierf hiermee de titel Rooie gildebroeder met 'n Gruun hart.
10-05 Zomer avond competitie Kruisboog
vandaag op de Roovere bij Sint Antonius Abt Lierop.
15-05 Uitvaart
met gilde eer door het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën van Gerard Geutjens (Gitje), de koning van de Rooi met een Groen hart. Een indrukwekkende uitvaart met gilde-eer deed het OLV Gerard op gepaste wijze uitgeleide, waarbij ook afvaardigingen van gildes uit Kring Peelland waren uitgenodigd.
16-05 Overheid vergadering
bij Jasper Thijs
17-05 Zomer avond kruisboog in Gemert
19-05 Klusdag op De Roovere.
Zoals ieder jaar is het de dag na Hemelvaart de klusdag op de Roovere. Van beide gilden zijn er om 9.00 uur leden aanwezig om: nieuwe reling te maken, het gras te maaien, het dak te inspecteren en zo nodig te herstellen, schiet /kruisboog bomen nakijken, dakgoot schoonmaken, snoeien enz. enz. Ook werd de houten koningsboom aan een inspectie onderworpen, de windwijzer (geweer met vogel) die boven op staat was aan verfbeurt toe. Bij het neer laten (kantelen) van de boom viel het bovenste stuk eraf!! Oeps, de boktor heeft flink huisgehouden in de houten paal, er is geen redden meer aan. Er moet een nieuwe komen maar je hebt niet zomaar een houten paal van 12 meter lang en een doorsnee van 20 centimeter. Er werd geopperd om een ijzeren/aluminium paal te zoeken. We hebben er twee aangeboden gekregen, dat waren oude lantarenpalen van aluminium. Nu kan ook de mobiele kruisboom vervangen worden voor een vaste. De palen zijn eind juni opgehaald.
21-05 Processie in Ommel.
De processietuin in Ommel is opgeknapt en wordt door de bisschop opnieuw geopend en ingezegend. Alle 5 gilden (gilden van gemeente Someren en Asten) van de St. Franciscus parochie worden hiervoor uitgenodigd om met hun voltallig gilde aanwezig te zijn. Het is wel tijdens het hemelvaart weekend en vele leden zijn dan een weekendje weg. Daarbovenop is in Lierop deze dag ook de jaarlijkse braderie. Daardoor hebben we maar 4 aanmeldingen van onze leden, Ton en Hannie vd Ven, Henk Berkers en Leon Sijbers. Er wordt besloten dat we toch met deze 4 leden naar Ommel gaan omdat we gezamenlijk optrekken en niet per gilde. Ton en Hannie als koningspaar, Henk met siervaandel en Leon als tamboer. Henk zal de spullen mee naar Ommel nemen, dan hoeft Leon niet eerst naar Lierop te komen. Dan telefoontje van Leon: "Sorry ik kan toch niet mee, m’n gilde pak is niet compleet, de broek is er niet bij". Dus dan maar met z’n drieën op naar Ommel. De H. Mis in de kerk is zeer druk bezet en verschrikkelijk warm. Henk met het siervaandel en de vaandeldragers van de ander aanwezige gildes is het anderhalf uur staan achter het altaar. Na de mis opstellen voor de gang door het processiepark. Ton krijgt een kussen met een rozenkrans in zijn handen geduwd en Hannie een bos bloemen. Nu is processie door het park en bij elke statie staat een tamboer en vaandeldrager. De bisschop stopt bij elke statie en zegent deze en gaat dan weer verder naar de volgende. Na de zegening van het park terug naar het plein waar er een vendelgroet aan het kerkelijk gezag wordt gebracht. Nu weer terug in stoet naar de parkeerplaats waar we ontbinden en we de uitnodiging voor een drankje in het processie park krijgen. Daar zijn alle gildeleden wel aan toe, het was wel mooi maar wat was het warm….
22-05 Bezoek aan Jan Zwirs.
Hannie en Ton zijn vandaag naar Dorst gereden om de lunch te bespreken, die we na het bezoek aan Jan Zwirs, samen met het OLV gilde willen gaan nuttigen bij de St Jacobshoeve. Op de site stond: op maandag geopend, dus op naar Dorst. Daar aangekomen was het gesloten, het terrein was een grote bouwput en de uitbater was niet vriendelijk: "Hadden jullie maar op de site moeten kijken, en met mij contact op moeten nemen" en hij begon op mijn telefoon te tikken. "Vandaag niet, maak maar een afspraak!" waren zijn woorden. "We hebben op de site gekeken en daar staat dat jullie open zijn" zeiden we. "Niks mee te maken, en nu weg wezen!". Nou deze plek gaat het niet worden, vriendelijkheid is toch anders. Dan maar naar de VVV in Oosterhout, waar we veel info kregen en meteen een optie van het “leescafé” voor de lunch. Eenmaal weer thuis is er contact opgenomen met het leescafé en alles geregeld.
24-05 Zomer avond competitie kruisboog
in Boekel
31-05 Zomer avond competitie kruisboog
in Lierop.

JUNI 2023
04-06 Vendelgroet aan Jan Zwirs
in Teteringen samen met OLV gilde.
Beide gildes, samen 40 personen, stapten om 8.15 uur in de bus en op weg naar Jan in Teteringen. Zes personen van ons gilde reden zelf met de auto omdat ze vroeg in de middag weer een andere afspraak hadden. Het was gezellig in de bus en er werd volop "bijgekletst”. Om 9.30 uur arriveerde we in Teteringen, en ja, Jan stond op de oprit en verwelkomde ons met een hele brede glimlach. Hij vond het weerzien met beide gilden prachtig. Alle attributen uit de bus halen en achter Jan aan naar de kapel waar om 10.00 uur de H. Mis door Jan wordt voor gegaan en wij hem daar naartoe begeleidden. Na een mooie dienst werd Jan uitgenodigd voor een vendelgroet van beide gilden aan hem en zijn medebewoners. Hierna werden we uitgenodigd voor kop koffie en thee met een lekkere koek. Jan vroeg aan de gildeleden of ze een rondleiding wilden door het missiehuis Sint Franciscus Xaverius en of we zijn nieuwe onderkomen wilden zien. Ja is prima, dus met ruim 40 personen door de gangen van het missiehuis. Uiteindelijk was daar Jan zijn nieuw onderkomen, een mooi 2 kamer appartement. Menig gildelid zag nog vele Lieropse herinneringen bij Jan staan. Ja, Jan heeft het wel goed hier maar hij mist toch het dorp Lierop en zijn bewoners. "Ik lees iedere dag nog de berichten die op SLAP-online staan dan hou ik het Lieropse nieuws nog bij" aldus Jan. Dan wordt het tijd om in de bus te stappen en naar Oosterhout te gaan voor de lunch. We hebben Jan hier natuurlijk ook voor uitgenodigd en hij gaat graag mee. Jan wilde er naar toe fietsen maar nee, de fiets gaat onderin de bus en Jan neemt plaats in de bus. Bij theater-café De Bussel genieten we van een heerlijke lunch, soepje, sandwiches en een broodje kroket. Sinaasappelsap en koffie en thee. Het is een gezellig samenzijn met beide gildes en Jan. Rond half twee namen we afscheid van Jan. Hij bedankte ons voor het bezoek en “het was weer als vanouds, ik heb er van genoten, tot de volgende keer” Ja, wij vonden het ook als vanouds en ja ook tot een volgende keer. Jan gaat met zijn stalen ros weer richting Teteringen. De bus vertrekt pas om 16.00 uur en dus heeft men nog even de ruimte om Oosterhout verkennen. Sommigen maken een rondwandeling, anderen strijken op 'n terras neer en enkelen gaan naar het park waar een muziekfestival is. Om 16.00 uur, nou ja het Brabants kwartierke er bij, vertrokken we richting Lierop na
een mooie gezellige dag.
07-06 Senioren schieten in Someren Eind en tevens bejaarden koningschieten.
10-06 BBQ van de zaterdag schutters op de Roovere.
14-06 Zomer avond competitie kruisboog in Vlierden.
20-06 Overheidvergadering bij Henk Berkers. Vandaag is het keukentafelgesprek dat door twee leden van het kringbestuur, Toon Bergh en Maarten Janssen, die bij elk gilde van Kring Peelland gehouden wordt.
28-06 Zomeravond competitie kruisboog
in Aarle-Rixtel.


JULI 2023
05-07 Seniorenschieten
in Lierop.
05-07 Zomer avond competitie kruisboog
in Lierop, Finale.
07-07 Jan van den Bogaard (Gzn) overleden.
Jan was 46 jaar lid van ons gilde.
08-07 Kringdag Sint Lambertusgilde Someren-Eind.
Weersverwachting 8 juli 2023: zeer warm, 34 graden met een flauw windje. De organisatie geeft om 13.00 uur aan de gilden door dat er in zomertenue deelgenomen mag worden, dus dit wordt ook aan onze leden doorgegeven, de heren in gildeblouse en de dames wit T-shirt met gildelogo. Op zaterdag zijn de Somerense Gilden voltallig en alle koningen en keizers van de overige gilden uit kring Peelland en van de gastgilden uitgenodigd om de gildedag te openen. Om 16.00 uur aanwezig bij gildehuis Jan van Tieskes om dan vervolgens in optocht door Someren-Eind naar feestterrein te gaan. Op het feestterrein was in de tent de H. Mis, voorgegaan door pastoor Steijaert, gilde pastor Jack Swaans, en het Koor uit Someren-Eind. Het was een mooie dienst maar pff… wat was het warm, 34 graden en dan in de tent zitten. De organisatie is wel tijdens de dienst constant rondgegaan met water, waar veel gebruik van werd gemaakt. Na de dienst werd er nog een vendelgroet aan het Sint Lambertus Gilde gegeven door het St Joris, Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën en ons gilde. In de tent waren grote ventilatoren geplaatst en die brachten wat verkoeling tijdens het nuttigen van de aangeboden broodjes en kleine snacks. Om 18.30 uur begon de receptie voor het 125 jarig (+ 3) bestaan en de nieuwe koning van het gilde.
09-07 Kringdag Sint Lambertusgilde Someren-Eind
W
eersverwachting 9 juli 2023: temperatuur 35 graden, in de namiddag felle buien met rukwinden en kans op hagelstenen. De organisatie heeft de buienradar goed bekeken, zoals het er nu uit ziet gaat de “bui” langs ons heen en krijgen we wel wat regen maar geen stortbui!! Er is door de organisatie besloten dat de kringdag doorgang vindt. Op zondag begint de kringdag voor de (gast) koningen, keizers en hoofdmannen met de erewijn, deze wordt door de gemeente Someren aangeboden. Om 11.00 uur vertrokken we in optocht vanuit de tent naar de sportkantine. Daar worden alle koningen, keizers welkom geheten door hoofdman Dennis van Hout en kringvoorzitter Toon Bergh, en daarna voorgesteld aan burgemeester Dilia Blok. Hierna wordt de wijn (voor de niet alcohol nuttigers is er een sapje) uitgereikt, en volgt er een toast opdat we een mooie gildedag zullen hebben. Onze gildeleden hadden zich verzameld bij de tent en de attributen waren al verdeeld. We gaan opstellen voor de optocht die om half één start en wij hebben nr. 3. Omdat het zo warm is hebben we ook vandaag ons “zomertenue” aan. De optocht verliep goed, onderweg werd er ook door de organisatie water aangeboden en aangekomen op het veld stonden er ook weer mensen klaar om elk gilde weer water aan te bieden. Na de massale opmars, vendelen en het slangendefilé zocht iedereen eerst verkoeling in de schaduw. Om half 3 beginnen alle wedstrijden, vendelen, trommen, geweer, kruisboog en ook kring keizerschieten voor kring Peelland en daarna voor de kringkoning. Rond half 4 begint het te regenen, gelukkig een fikse maar “rustige” regenbui, en na 'n klein uurtje konden de wedstrijden weer hervat worden. Helaas voor onze 2 jeugdkruisboogschutters, Stijn en Joost van de Ven en voor Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus, Dirk, Ton en Hannie van de Ven hebben ze zich niet in de prijzen geschoten. Maar meedoen is belangrijker
dan winnen, zeggen we dan. We hebben als gilde 2 hele warme maar erg mooie gildedagen gehad.
11-07 Vendelen.
Lotte van de Ven wil leren vendelen. Ze heeft vandaag haar eerste les gehad van Wim en Jasper en ze vindt het heel erg leuk.
16-07 Kring geweerwedstrijd SAA op de Roovere.
Met 26 deelnemers was het een geslaagde wedstrijd. Alleen Wim van Brussel haalde bij vrije hand de derde prijs. Er was ook een puistprijs voor Luc Lantinga en Wim van Brussel. Rina van Brussel heeft de keuken verzorgd en de schutters alles klaar gezet en opgeruimd voor de wedstrijd. Voor de prijsuitreiking werden koning Hannie en prinsgemaal Ton gevraagd, wat ze uiteraard ook gedaan hebben.


Ook het Gilde heeft een paar weekjes vakantie.....

AUGUSTUS 2023
07-08 Koningsboom de Roovere.
Onze twee gildebroeders Guus en Ton van de Ven zijn aan de nieuwe koningsboom begonnen. Dit wil zeggen, de boom op maat maken, dan zorgen dat er een contra-gewicht in komt, zorgen dat het draai mechanisme op de juiste plaats komt. Stellage maken waar de boom in kan hangen en dat hij ook gedraaid kan worden tijdens de werkzaamheden. En de kleuren rood, wit en blauw er opschilderen. Dit alles kan natuurlijk niet in een dag.
14-08 Koningsboom de Roovere:
Vandaag hebben de heren alle “restanten betuumverf” er afgekrast, wat nog niet mee viel maar het is gelukt, en nu goed ontvetten en de boom in de primer zetten. Het was weer een echte 9 tot 5 werkdag voor beiden.
16-08 Koningsboom De Roovere: V
andaag hebben de beide heren de boom met witte verf beschilderd deze dient als ondergrond voor de paal. Volgende week worden er de blauwe en rode gedraaide strepen op gezet.
24-08 Koningsboom de Roovere:
Na veel gepuzzel en denkwerk hoe de rond draaiende banen er op te schilderen zijn de heren eraan uit. Vandaag worden de kleuren rood en blauw er gedraaid opgeverfd. Het resultaat is prachtig. Nu uit laten harden en dan de boom plaatsen aan de standaard.
30-08 Kruisboog koppel wedstrijd in Vlierden.
Er wordt een normale wedstrijd verschoten daarna word er door middel van loting de schutters aan elkaar gekoppeld en wie samen de meeste punten heeft is de winnaar.
31-08 Hoofdvaandel.
Bij het hoofdvaandel/siervaandel, is aan de randen ernstige slijtage ontstaan. Na inspectie door de maakster van het vaandel, Joke Willigers uit Liessel, kregen we het advies om de buitenranden te vervangen zodat we er dan weer heel wat jaartjes tegen kunnen. Ze heeft de rafelende randen zorgvuldig gemaakt zodat we het toch nog kunnen gebruiken.
31-08 Overleg verbroederingsfeest Someren Eind


SEPTEMBER 2023
05-09 Overheidvergadering
bij Peter Verberne.
Het telefoonnummer van secretariaat Sint Antonius Abt : 06 45713795
07-09 Koningsboom:
vandaag is de koningsboom op de Roovere geplaats in zijn houder. Het is een mooie gedraaid geschilderde rood, wit en blauw koningsboom geworden. De “windwijzer”, zilveren vogel met er onder geweer, opgeschilderd in de kleuren rood en groen, prijkt weer volop in de hoogte. Het is een hele mooie koningsboom geworden, Veel dank aan Ton en Guus van de Ven.
09-09 Vendel groet aan Koning Willem Keeris van gilde Sint Catharina en Sint Barbara Mierlo.
Wij kregen een verzoek van gilde uit Mierlo:
Op zaterdag 9 september hebben wij in Mierlo ons jaarlijkse Koningschieten.
Wij halen voor dit feestelijke gebeuren altijd koning thuis op.
Wij hebben dit jaar met twee complicaties te maken, waarvoor ik/wij jullie mogelijke hulp in roepen:
1] onze jonge koning Willem Keeris woont in Lierop Slutelakker 12
2] onze koning is onze (enige) vendelier.
Wij hebben de traditie dat wij voor de ontvangst in ‘het koninklijk paleis’ een vendelgroet brengen aan onze koning, bij hem voor de voordeur.
De vraag: kunnen jullie gildes een vendelier leveren voor deze vendelgroet?
Van beide gildes hebben 2 vendeliers, Wim van Brussel met eigen vendel en Jasper Thijs, met vendel van Mierlo, en van OLV Twan van Heugten, met vendel van Mierlo en Stefan van Heugten met vendel van OLV gilde de koning een vendelgroet gebracht. Maar dat adres was wel erg bekend. Hier woonde Wim van Brussel in 2002 toen hij koning werd van ons gilde! Dit hebben we natuurlijk ook aan gilde van Mierlo verteld, dat hun koning in een koningshuis woont.
Later op de dag vernomen we dat Willem zich wederom tot koning had geschoten!
Volgend jaar weer vendelen, met alle plezier natuurlijk.
11-09 Erelid en oud-beschermheer Lard Verhoeven overleden.
Op 11 september jongstleden is ons erelid Lard Verhoeven op 84 jarige leeftijd overleden. Lard was van 1978 tot 2006 beschermheer van ons gilde. Vanuit zijn functie als notaris adviseerde hij ons gilde en sloot hij regelmatig aan bij de vergaderingen van de overheid. Lard was als beschermheer zeer betrokken en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.
12-09 De edele metalen van oudijzer actie
zijn vandaag door Peter Berkers en Ton van de Ven weggebracht.
16-09 Uitvaart met gilde eer Lard Verhoeven.
Als blijk van waardering hebben we zaterdag 16 september met ons voltallige gilde deelgenomen aan zijn uitvaart in de O.L.V. Presentatie in Aarle-Rixtel. We hopen dat we op deze wijze een bijdrage hebben kun￾nen leveren aan een waardig afscheid.
16-09 En het gilde roerde de trom en ging voort.
Kermis aanzeggen bij het bestuur. Nadat we van Lard Verhoeven met gilde eer afscheid hadden genomen zijn we onder het motto “en het gilde roerde de trom en ging voort“ in Lierop gestart met deze traditie. Aan onze koning/secretaris is dit jaar geen kermis aangezegd vanwege de uitvaart van Lard maar volgend jaar maar extra tijd inplannen dan.
16-09 Kermis openen met OLV gilde en fanfare.
We gaan weer zoals andere jaren eerst naar Nirwana, de Vurherd, De Zwarte Uil, ’t Jagershuis en we sluiten af bij café Nellie van Oosterhout. Het was weer een gezellige avond met als afsluiter een optreden van de fanfare bij Nellie van Oosterhout.
18-09 Koningschieten OLV gilde.
Wij zijn door het OLV gilde uitgenodigd om hen deze dag te begeleiden bij het koningschieten.
Om 8.45 vertrekken we bij ’t Jagershuis om OLV gilde op te halen en naar de koepel￾kerk begeleiden voor de H. Mis die om 9 uur aanvangt. Tijdens de dienst wordt er aandacht besteed aan Gerard Geutjes, de te vroeg over￾leden koning van OLV. Gerard zou vandaag een poging wagen om voor de derde keer de vogel naar beneden te schieten, zoals hij zo vaak zei, en dan ben ik Keizer! Na de dienst zijn we samen met OLV gilde, al tamboerend naar het graf van Gerard gegaan om hem nog een groet te geven, met een bloemetje waarin natuurlijk een “lekstok”! De dames, jong en oud, van ons gilde kregen van Gerard met de kermis en
ook vaak tijdens gildefeesten een heerlijke “lekstok”. Na de heerlijke koffietafel bij Nellie van Oosterhout, togen we naar schietterrein de Roovere, waar we bij het Mariakapelletje 3 Onze Vaders en 3 Wees Gegroetjes hebben gebeden en natuurlijk een kaarsje voor geluk van de schutters van OLV hebben aangestoken, gaan we richting schietboom. Eerst nog de boom vrijen, 3x rond de boom lopen, en dan kan de verschieting om het koningschap van OLV beginnen.
Na het 137ste schot haalde Willy Looijmans de vogel naar beneden. Gemengd liepen we terug naar Gildehuis Nellie van Oosterhout, (ons Gildehuis ‘t Ja￾gershuis was vandaag gesloten) waar we gezamenlijk van broodje kroket/frikandel en hamburger genoten. Nadat wij onze vendelgroet aan de nieuwe koning hebben gegeven was de rondgang langs de “cafés” in Lierop, alleen de Zwarte Uil, om dan weer terug te gaan naar Van Oosterhout. Om 18.30 uur hebben we de nieuwe koning naar zijn huis gebracht en genoten van vendelhulde OLV aan hun koning en de broodjes en roggebrood met zult. En ja er was ook nog drank aanwezig.
Het was weer een hele mooie kermismaandag.
19-09 Vrijheidsvuur 19 september 2023 in Mariahout.
Koning Hannie en Ton en Peter Berkers (siervendel) zijn hier naar toe geweest.
Een hele mooie en indrukwekkende avond in het kader van de vrijheid. Op de site https://www.mooilaarbeek.nl/, onder foto/video staat een verslag van deze avond.
21-09 Hoofdvaandel.
Vandaag heeft Hannie het vaandel en de bijbehorende tekeningen naar Joke gebracht. De randen worden apart gemaakt, dus mag de vlag weer even terug naar Lierop. Als de randen klaar zijn krijgen we een belletje en worden de oude vervangen voor nieuwe.
21-09 Overleg verbroederingsfeest 22 oktober 2023 bij gilde Someren Eind


OKTOBER 2023
01-10 NBFS geweer wedstrijd en koningschieten. V
andaag is er bij St Jorisgilde in Someren de NBFS wedstrijd. Dit wil zeggen dat hier alle schutter van de gilden uit Noord Brabant welkom zijn om hier in alle geweer onderdelen, federatiekampioen te worden. Voor alle koningen, keizers en jeugdprinsen de kans om zich tot federatiekoning, -keizer of -prins te schieten. Onze Koning Hannie heeft hier aan deelgenomen maar helaas, koning Ger Meeuws-van de Elzen van St Joris gilde uit Someren was de winnaar. Onze geweerschutters hebben niet deelgenomen.
03-10 Overheidvergadering
bij Koning Hannie
04-10 Afsluiting schietjaar Senioren geweer schieten Kring Peelland.
Elke eerste woensdag van de maand is het seniorenschieten (schutters vanaf 60 jaar). Om de beurt zijn deze wedstrijden in Beek en Donk, Someren-Eind, Lierop, Aarle-Rixtel en Lieshout. In oktober wordt het jaar afgesloten in Beek en Donk, met een normale geweerwedstrijd, daarna senioren koningschieten. Vervolgens het jaar afsluiten met een gezamenlijk etentje. Guus en Ton van de Ven zijn beide seniorenschutters, en Guus is ook bestuurslid sinds 2023.
13-10 Certificering de Roovere.
Het schietterrein wordt om de 4 jaar gecertificeerd op veiligheid voor het schieten met geweer.
16-10 Onze oudijzer tweeling gaat weer rondbellen
naar de medewerkers voor de oud ijzer actie op 25 oktober.
21-10 Tenten opzetten bij schietterrein de Kolenboer in Someren Eind voor Verbroederingsfeest. Wim van Brussel, Ton en Dirk van de Ven hebben samen met leden van de andere gilden het schietterrein de Kolenboer “feestklaar” gemaakt.
22-10 Verbroederingsfeest 5 gilden (St Franciscus parochie) in Someren Eind.
Na 2 jaar gaan we er weer voor, samen met de 5 gilden, Sint Joris Someren, Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën uit Lierop, Sint Joris Gilde uit Asten, ons gilde en het Sint Lambertus Gilde uit Someren-Eind. Dit jaar zijn we te gast in Someren-Eind. Bijeenkomen bij Jan van Tieskes om vervolgens een vendelgroet aan de bewoners van het Einderplein te brengen. Hier had onze nieuwe vendelierster Lotte van de Ven haar eerste vendeloptreden, en ze deed het geweldig. Ze is pas vanaf augustus 2023 aan het vendelen maar ze heeft al heel veel geleerd. Ze kreeg de complimenten van vele gildeleden. Na de vendelhulde was er een fotomoment, alle vijf gilden op een foto, en het is een prachtige foto geworden. Hierna in optocht door Someren Eind naar schietterrein de Kolenboer waar we verder
gaan met verbroedering. Koningschieten, van elk gilde de twee leden die het laatste geüniformeerd, Fleur Lantinga en Ashley Thijs, twee leden die het langste geüniformeerd, de heren hadden geen identiteitsbewijs bij dus werd het Jasper Thijs en Dirk van de Ven en koning Hannie die een schot mogen wagen om de koningstitel. Toon van Helmond, St Joris Asten, haalde met het 125ste schot de vogel naar beneden. Voor de jeugd was er ook een wedstrijd buksschieten, hier werd Joost van de Ven eerste met 4 rake schoten. Ook was er een geheime opdracht en deze werd uitgevoerd door 5 leden van elk gilde. Wij hebben de jeugd aan het werk gezet. De opdracht: maak van de geleverde materialen zoveel mogelijk pijltjes, van de buizen een blaasgeweer en de emmer zo mooi mogelijk opdirken. Na anderhalf uur knutselen werd er een wedstijd pijltjes in de emmer schieten gehouden. Aan de koningen de taak om de stand bij te houden en het resultaat van mooiste emmer en blaas geweer in cijfer te beoordelen. Hel OLV gilde 1ste en SAA 2de, dat hebben de Lieropse gilden toch weer goed gedaan. Ondertussen was de BBQ aangestoken en konden er hamburgers genuttigd worden. Het was een hele mooie, gezellige en verbroederende middag en we hadden mooi herfstweer, ofwel ’t was 'n topmiddag. De volgende verbroedering is in oktober 2025 bij Sint Joris in Asten.
23-10 Tenten afbreken en saldo’s natellen.
Wim van Brussel, Henk Berkers en Ton van de Ven hebben meegeholpen de tenten af te breken en Hannie van de Ven de organisatie verbroederingsfeest hebben de saldo’s geteld en genoteerd.
24-10 Hoofdvaandel.
Het hoofdvaandel is naar Joke Willigers in Liessel gebracht. Er wordt een nieuwe rand om het vaandel gemaakt.
28-10 Oudijzer actie.
Weer zeer goed verlopen en natuurlijk alle medewerkers bedankt voor de hulp.


NOVEMBER 2023
01-11 Senioren geweerschieten
in Someren Eind
03-11 Evaluatie verbroederingsfeest in Someren Eind.
Het was een hele mooie en gezellige middag met de 5 gilden. Over 2 jaar is het St Joris gilde uit Asten aan de beurt voor de organisatie. Na alle onkosten blijft er nog € 300,00 euro in de pot. Elk gilde krijgt €60,00 euro dan hoeft niemand de pot bij te houden en beginnen we in 2025 weer met nihil in de pot. Ook hebben we overlegd om met de 5 gilden, gemengd optrekken, deel te nemen aan het Schutters Fëst in Sittard in 2024. Enkele gilden willen hier graag naar toe maar de leden zijn er niet zo voor, dit is een mooie oplossing creëren we toch een mooie groep. Elk gilde legt dit voor aan het bestuur en aan de leden. In april tijdens Kans Plus overleg nemen we dit ook mee en zal hoogstwaarschijnlijk de inschrijving voor deelname aan Sittard doorgaan.
07-11 Overheidvergadering
bij Hub Brants
08-11 Hoofdvaandel.
Vandaag het vernieuwde hoofdvaandel bij Joke Willigers in Liessel opgehaald. Het ziet er weer prachtig uit, Joke heeft de buitenrand helemaal vernieuwd. “Nu kan het vaandel er weer heel wat jaren tegen.” aldus Joke, de maakster.
13-11 Overleden Truus Verberne-Kuijpers.
Op maandag 13 november jongstleden is ons gildelid Truus Verberne-Kuijpers op 95-jarige leeftijd overleden. Truus was de echtgenote van de in 2013 overleden oud-koning en vaandrig Harrie Verberne (Czn). Truus droeg het gilde altijd een warm hart toe, daardoor was ze 'n graag geziene gast bij allerlei activiteiten. Vòòr 2000, het jaar waar vanaf ook vrouwen lid konden wor￾den, had ze lange tijd zitting in de werkgroep "Vrouw in 't Gilde". Truus is op de jaarvergadering van 2007 lid van ons gilde geworden.
20-11 Uitvaart Truus Verberne Kuijpers.
De kringkaars zal vandaag voor Truus branden.
21-11 Koning Hannie en Prinsgemaal Ton
brengen een verrassingsbezoekje aan de
(leerling)vendeliers. Onze vendeliers Peter, Wim en Jasper hebben 3 nieuwe leerlingen onder hun hoede. Lotte en Dirk van de Ven en Bram van Bree, kleinzoon van Peter. Hannie en Ton kregen een complete vendeltoer gepresenteerd. Het zag er mooi uit voor de korte tijd dat de leerlingen aan het vendelen zijn. Goed bezig mannen en jongedame. O ja, de Sint had bij de koning thuis ‘n presentje gebracht om aan de heren en dame door te geven. De vendeliers waren blij verrast en beloofden om het lekker zelf op te snoepen.

Bliksembezoek Vendeliers 11 12 23

26-11 Intocht Sinterklaas in Lierop. Na enkele gesprekken van OLV gilde en SAA gilde met het Oranje comité mogen we weer deelnemen aan de intocht van Sinterklaas in Lierop. Als vanouds hebben we ook dit jaar Sinterklaas weer ingehaald. We startten dit jaar in de Gildewijk, vanwaar we in optocht naar de Vurherd trokken. Daar brachten we samen met de rode gilde broeders een vendelgroet. Leerling vendelierster Lotte van de Ven had ook mee gedraaid en deed het “hartstikke goed” De fanfare speelde enkele vrolijke sinterklaasliedjes, waarna de jongsten naar binnen mochten
voor een gezellige middag met Sinterklaas en zijn Pieten. Wij togen naar ons gildehuis om daar ’n drankje te nuttigen.
27-11 Oud ijzer.
Peter Berkers en Ton van de Ven hebben bij Frits Berkers de garage van het bij hem door Lieropppenaren gebracht oud ijzer ontdaan en naar Kuipers in Deurne gebracht. Nu kan Frits zijn auto weer binnen zetten.
28-11 Overheidvergadering
bij Jos van Lieshout


DECEMBER 2023
06-12 Senioren geweer
in Aarle-Rixtel.
11-12 Animalschieten (handboogvereniging Black Hawk)
Vandaag wordt er op de
Roovere aanvang gemaakt voor het animalschieten dat op 16 en 17 december
plaatsvindt. Het verslag hiervan zal in het jaarverslag van 2024 staan.


Verbroederingsfeest 5 gilden (St Franciscus parochie) in Someren Eind.

 2024 Verbroederingsfeest Someren Eind

 

 

 


AFSLUITING VAN HET JAAR TWEE DUIZEND DRIEËNTWINTIG
Als afsluiting van het jaar 2023 een overzicht van het aantal geüniformeerde gildeleden.
Vastgesteld op 15-12-2023
LEDEN OVERHEID
1 Jasper Thijs (Rzn)                    : hoofdman/vendelier                                   tot 2024
2 Hannie van de Ven-van Meijl  : deken-schrijver/2de hoofdman/schutter tot 2026
3 Ronny Thijs                              : deken-schatbewaarder                               tot 2024
4 Wim van Brussel (Hzn)           : deken/schutter/vendelier                           tot 2026
5 Jos van Lieshout (Jzn)             : deken                                                           tot 2025
6 Henk Berkers (Gzn)                : deken/tamboer                                           tot 2025
7 Peter Verberne (Pzn)               : deken/tamboer                                            tot 2027
TOEGEVOEGDE LEDEN OVERHEID
Hannie van de Ven van Meijl    : koning
Ton van de Ven (Gzn)                 : prins gemaal
8 Hub Brants                               : beschermheer
TOEGEVOEGD
9 Pastoor Jan Zwirs                   : gildepastor
OVERIGE GEÜNIFORMEERDE LEDEN
1
0 Rob van Seggelen (Jzn)         : commandant
11 Frans Verberne (Pzn)             : vaandrig
12 Jan Santegoeds                       : zilverdrager
13 Ronny Thijs                            : zilverdrager
14 Frits van Lieshout                  : zilverdrager
15 Lia Verberne (Hdr)                : standaardrijdster
16 Gerard Berkers (Gzn)           : piekenier/zilverdrager
17 Mies Sijbers                           : piekenier
18 Huub van den Eikhof           : piekenier
19 Lambert van den Boogaard : piekenier
20 Jan Bekx (Azn)                     : piekenier
21 Robin Verberne (Ldr)          : piekenier
22 Dirk van Deursen                 : piekenier
23 Toos Berkers-Thijs
24 Petra van Bree-Sijbers (Mdr)
25 Ine van Lieshout-van de Ven (Jdr)
26 Sylvia Sijbers-van den Heuvel
27 Els van Lieshout-Sijbers (Mdr)
28 Josephine Thijs van de Ven (Jdr)
29 Fleur Lantinga (Rdr)
30 Ashley Thijs Schriders
31 Frans Sijbers (Mzn)                : tamboer/piekenier
32 Leon Sijbers (Mzn)                 : tamboer
33 Guus van de Ven (Gzn)          : tamboer/schutter/kermis aanzeggen
34 Gerrit Verberne (Hzn)            : tamboer/tamboer instructeur
35 Ton van de Ven (Gzn)             : schutter/vendeldrager/wapenmeester
36 Dirk van de Ven (Azn)            : schutter/vendeldrager/leerling vendelier
37 Peter Berkers (Azn)               : schutter /vendelier/archief
38 Harrie Berkers (Azn)             : vendelier

GEÜNIFORMEERDE JEUGDLEDEN
01 Luc Lantinga (Rzn)                 : jeugd vendeldrager
02 Stijn van de Ven (Dzn)            : jeugd vendeldrager
03 Joost van de Ven (Dzn)           : jeugd vendeldrager
04 Bram van Bree (Pzn)              : jeugd vendeldrager/leerling vednelier
05 Cas van Bree (Pzn)                 : jeugd vendeldrager
06 Lotte van de Ven (Ddr)          : jeugd vendeldraagster/leerling vendelier


Lierop, 15 december 2023

Hannie van de Ven-van Meijl
Deken-schrijver Gilde van Sint Antonius Abt


          Hoofdman,                                                          Deken-schrijver,
          Jasper Thijs                                                        Hannie van de Ven van Meijl