Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

logo SAA Gilde tekst

 

 

 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP

 Notulen jaarvergadering 14 januari 2023

 Plaats: gildehuis ’t Jagershuis.

 

Bestuur: waarnemend hoofdman Jos van Lieshout, deken-schatbewaarder Ronny Thijs, dekenschrijver / koning Hannie van de Ven-van Meijl, Peter Berkers, Wim van Brussel, Henk Berkers, Hub Brants.

Aanwezige leden: Wim van Bree, Ton van de Ven, Frans van de Ven, Petra van Bree-Sijbers, Josephine Thijs-van de Ven, Sylvia Sijbers-van den Heuvel, Els van Lieshout-Sijbers, Ine van Lieshout-van de Ven, Barbara Verberne-van Vlerken, Rina van Brussel-de Vries, Peter Verberne, Frans Verberne, Rob van Seggelen en pastoor Steijaert.

Afgemeld: Jasper Thijs, Frans Sijbers, Guus van de Ven, Frits van Lieshout, Mies Sijbers, Leon Sijbers, Dirk van de Ven, Gaby van de Ven-Schobers, Robin Lantinga, Fleur Lantinga, Jolanda Lantinga-van de Ven, Bernard van de Ven.

Nadat Ad de Groot ons hartelijk welkom heet met de woorden “eindelijk weer normaal” en ons een lekkere kop koffie/thee met een plak cake serveert, opent waarnemend hoofdman Jos om 12.15 uur de vergadering met 'n tik van de hamer en: Geloofd zij Jezus Christus.

Hoofdman Jasper is vandaag afwezig, Jasper en Ashley zijn afgelopen woensdag 11 januari 2023 de trotse ouders geworden van hun dochter Fienne. We laten een felicitatiekaart rondgaan zodat de aanwezigen hun naam er in kunnen zetten en we deze kaart aan Jasper en Ashley kunnen geven namens het Gilde.

Als eerste gaat Jos in op de dienst die we zojuist hebben mogen ontvangen, en voor al het woord “dankbaarheid” dat Pastoor Steijaert uitlegde met de woorden, “je kunt je dankbaarheid tonen door bijvoorbeeld een flesje wijn aan te bieden als dank”. Dit is niet tegen dovemansoren gezegd en namens het gilde biedt hij ‘n fles wijn als dank aan pastoor Steijaert aan. De pastoor reageerde dankbaar maar zei ook meteen dat dit de bedoeling niet was en dat hij ook eens op zijn uitspraken moest letten.

Voorwoord Hoofdman Jasper   (door Jos voorgelezen)

Beste broeders en zusters, allen van harte welkom op deze jaarvergadering.

Eindelijk kunnen we deze vergadering weer houden op de dag het dichtst gelegen bij 17 januari, de naamdag van onze Sint Antonius Abt. 

Als eerste zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om het gilde te bedanken voor de vendelhulde die Ashley en ik hebben mogen ontvangen op onze bruiloft 23 december. Wij hebben er enorm van genoten en het cadeau heeft een mooi plekje gekregen op onze studiekamer. 

Ook de gasten van mijn bruiloft konden enorm genieten van dit moment en dan ook degenen die het gilde nog nooit in actie hebben gezien. Dat wil ook wel iets zeggen over ons gilde en dat we trots mogen zijn, want natuurlijk is het belangrijk dat we over onszelf kunnen zeggen dat we een mooi gilde zijn. Maar wanneer dit ook wordt erkend door buitenstaanders is dat toch echt wel een mooi compliment.

Ook waren er weer jeugdleden bij, iets wat ik maar al te graag zie. En alhoewel ik het weet van mijn eigen generatie jeugd dat ze waarschijnlijk niet allemaal zullen blijven plakken betekent het niet dat het voor niets is. Want bij al de jeugd die nu meetrekt wordt een gildezaadje geplant, waardoor ze een groen hart krijgen. En zoals we nu kunnen zien bij onze oud ijzer acties zorgt dit ervoor dat deze jeugd jaren later nog altijd bereid is om het gilde te helpen en, zoals in het geval van onze Martijn afgelopen kermis, misschien weer eens een pak aan te trekken.

Daarom is er niets belangrijker dan het ondersteunen van onze jeugd wanneer zij in het pak willen gaan, maar ze ook tegelijkertijd de ruimte geven ze te laten gaan wanneer zij er klaar mee zijn. Opdat hun groene hart ze vanzelf weer richting de schut zal voeren.

Nu aan het einde van deze opening wil ik graag even stilstaan bij drie gildebroeders van wie we afscheid hebben moeten nemen:

Net voor het einde van 2021 overleed Frits van de Ven en in het begin van 2022 Jan van Bogget en Theo van Brussel.

Allen hebben een uitvaart met gilde eer gekregen.

Graag vraag ik u allen om een moment van stilte ter nagedachtenis aan deze gildebroeders.

Dan nu een leukere mededeling, namelijk de nieuwe leden:

2022: Frida van Bogget-Berkers (Adr), Manon van de Ven-van Wijk, Lars Sijbers (Lzn), Frida van Moorsel-van de Ven (Jdr) en Mieke van Moorsel (Hdr)

2023: Ashley Thijs-Schriders, Moniek Thijs-Martens, Patrick Berkers (Wzn)

Totaal aantal leden 288 waarvan 6 jeugdleden, 41 geüniformeerd waarvan 6 jeugdleden

Als overheid krijgen wij de vraag: ons pap/mam was lid van ’t gilde maar ze zijn overleden. Nu zie ik de waarde van dit gilde in, kan ik nog lid worden?

Wij hebben hier over nagedacht en zijn tot besluit gekomen dat:

Na overlijden van ouder kan men lid worden als het de eerste graad is.

Bij overlijden ouders en kinderen en kinderen zijn jonger dan 16 jaar dan kunnen ze alsnog lid worden bij het bereik van leeftijd 16 jaar.

Als de partner overlijdt kan de wederhelft in het overlijdensjaar lid worden.

Mededelingen/ingekomen stukken

Inhalen Sint is niet langer, het oranjecomité heeft besloten voor een andere invulling.

Wij en gilde Onze Lieve Vrouwe van De Zeven Weeën betreuren dit. Na ruim 30 jaar is deze presentatie van de gilden aan de Lieropse bewoners ook niet meer. We hebben nog contact opgenomen met het oranje comité maar zij hebben besloten een andere invulling voor sint inhalen te doen en daar kunnen voor hun beide gilden geen betekenis meer in hebben. Betreffende koningsdag is er nog geen uitsluitsel, als we gevraagd worden nemen we wel deel.

Rondvraag jaarvergadering 2 april 2022: Petra van Bree heeft toen gevraagd of het bestuur gedacht heeft om ook eens een goed doel te steunen gezien onze gunstige financiële situatie. Hier hebben we als bestuur over gesproken, ook samen met onze beschermheer notaris Hub Brants. Ons standpunt hierover is om geen donaties aan goede doelen te doen met als belangrijkste motivatie dat men het gilde financieel steunt of via bijvoorbeeld door de oud ijzer en de Geranium actie, dat deze fondsen dus ook voor het gilde bedoeld zijn en niet om als gilde door te geven.

Oudere gilde leden niet vergeten: Als bestuur willen we graag dat de leden mee gaan denken over een vraagstuk waar we zelf mee worstelen, namelijk hoe we onze oudere leden niet in de vergetelheid laten raken.

Dit jaar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de deelnemers aan de teeravond van vorige jaren en de aanmeldingen van dit jaar. Wanneer opviel dat bepaalde oudere leden zich niet hadden aangemeld zijn deze benaderd om te vragen of ze alsnog interesse hadden om te komen. We willen eigenlijk nog meer voor onze oudere leden doen.

Heb je een idee/voorstel, dit kun je ten alle tijden doorgeven aan de bestuursleden of via het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Weinig aanwas bestuursleden. Onze dekenschrijfster Hannie heeft tijdens de vorige jaarvergadering aangegeven dat ze na haar termijn graag doorgaat als bestuurslid maar niet als dekenschrijfster en ook Ronny zit al een lange tijd op de plek van dekenschatbewaarder. Hoewel beiden hun taak uitstekend uitvoeren is het belangrijk met oog op de toekomst dat we ook vernieuwing in het bestuur krijgen om te voorkomen dat we in de toekomst geen bestuursleden meer kunnen krijgen. Dus denk alstublieft goed na of er een bestuursfunctie jou zou liggen en we kunnen altijd een keer proefdraaien of iets regelen als iemand niet zeker is.

Notulen jaarvergadering 2 april 2022.    Dekenschrijver Hannie

De notulen worden door gekeken en op eventuele op- of aanmerkingen van de leden.

De notulen worden goedgekeurd door de vergadering en ondertekend door waarnemend hoofdman Jos en dekenschrijver Hannie.

Jaarverslag 2022 geschreven door dekenschrijver Hannie.

Hannie vermeldt dat er na het publiceren nog wat tekst is toegevoegd, het complete jaarverslag zal op onze SAA site geplaatst worden.

Het jaarverslag wordt doorgenomen en goed bevonden door de vergadering en ondertekend door waarnemend hoofdman Jos en dekenschrijver Hannie.

Financieel jaarverslag 2022

Dekenschatbewaarder Ronny heeft het weer allemaal op 'n rijtje gezet en geeft tekst en uitleg bij de geprinte kas verslagen, van schietterrein de Roovere (gezamenlijke kas met OLV gilde) en ons gilde.

De kascontrolecommissie , Sylvia Sijbers (2023), Ton van de Ven (2-24), en Petra Sijbers (2025) hebben de controle uitgevoerd.

Sylvia: We zijn donderdag 12 januari 2023 bij Ronny de kas controle gaan doen. Ronny stond al klaar met zijn borreltjes, maar daar trapten wij niet in! Eerst alles controleren en dan pas aan de drank!!

We hebben alles uitgeplozen, er waren wat grotere uitgaven, nieuwe pakken voor de jeugd en de volwassen leden, de kringdag in Gemert, de vrijwilligers dag en natuurlijk het koningschieten maar….. het klopte allemaal en we hebben dit jaar ook nog positief gedraaid.

We hebben er uiteraard nog ’n borreltje op genomen.

Sylvia is aftredend en Peter Berkers (2026) geeft aan om haar te vervangen.

’t Zonnetje

Zoals ieder jaar hebben willen we ook dit jaar iemand in het zonnetje gaan zetten. Hiervoor kiezen we altijd iemand die zich inzet voor ons mooie FAMILIE gilde, maar ja.. wat is een familie zonder een thuis. Een plek waar we samen komen en elkaar kunnen ontmoeten, voor ons is dat hier bij t’ Jagershuis.

Of we nou met het hele gilde komen, een kleine delegatie of iemand even iets nodig heeft uit de kast, het maakt voor Ad en Gabiël niet uit we zijn altijd welkom. En als het hier gesloten is gaan voor ons de deuren open. Afgelopen oktober viel onze oud ijzer actie midden in hun vakantie, maar Ad en Gabiël maakten ’t Jagershuis open zodat onze oudijzer medewerkers hun wel verdiende erwtensoep, die natuurlijk door Gabiël gemaakt werd, konden nuttigen

Dus daarom heeft het bestuur besloten dat het tijd is om onze waardering te laten blijken door Ad en Gabiël in het zonnetje te zetten!

Nou doen we dit vaak met een biertje of wijntje, maar wij dachten dat zij zelf genoeg drank hebben staan dus vandaar dat wij gekozen hebben voor een lekker chocolaatje en een mooie bos bloemen!

Ad is zeer verrast en dankt het gilde, ook namens Gabiël, voor deze mooie waardering en we blijven voor jullie klaarstaan, want we hebben een prachtige vereniging hiermee “thuis” in ‘t Jagershuis.

Programma 2023

            21 mei 2023 Processie in Ommel

            09 juli 2023 Kring gilde dag bij Sint Lambertus Gilde in Someren-Eind

            15 oktober 2023 Gilden fest Sittard

            22 oktober Verbroederingsfeest (5 gilden St Franciscus Parochie) in Someren-Eind

           

            Het programma met alle datums met gilde activiteiten wordt aan de leden in februari 2023 doorgestuurd.

 

Mededelingen Tamboers: Alles gaat goed, trommen gereviseerd, nieuwe tromstokken en nieuwe tromriemen. Al moeten we wel even vermelden dat een nieuwe tromriem al stuk is, de gesp sprong uit elkaar. Zit er nog garantie op?!

Hannie: ik zal de kapotte riem aan Guus geven en hij kijkt dan wel wat er mee kan.

Vendeliers: We moeten toch echt actie gaan ondernemen voor jeugdige vendeliers!

Misschien zijn er oud-jeugdvendeliers die weer willen gaan vendelen, wat ze in hun jeugd geleerd hebben, zullen ze nog niet vergeten zijn.

Schutters: we hebben een mooi schuttersjaar achter de rug, we zijn met het 4 tal korps,

Ton en Frans van de Ven, Peter Berkers en Wim van Brussel, op 17 juli 2022 bij kring wedstrijd bij OLV op de Roovere Kringkampioen geworden.

Tijdens de Kans Plus wedstrijd die ook op de Roovere was schoot Wim van Brussel zich als eerste bij het onderdeel bejaarden.

Kruisboog: Ook hebben we hier een mooi jaar gehad. Tijdens de kringdag in Gemert is Dirk van de Ven na afkampen, kringkampioen geworden, en het drietal, Peter Berkers, Wim van Brussel en Dirk van de Ven werden ook kringkampioen.

Peter biedt het schild aan dat ze hier voor gekregen hebben.

Roovere commissie: Het animal schieten op de Roovere, 17/18 december 2022, is weer goed verlopen. Nog veel dank aan onze vrijwilligers die hier aan mee geholpen hebben.

We hebben nog een verzoek, tijdens de geweerwedstrijden zowel van OLV als vanSAA die op de Roovere zijn hebben we vrijwilligers nodig die in de keuken voor koffie/thee drankjes zorgen. We vallen altijd terug op de zelfde personen. Zijn er leden die dit ook wel willen doen, al is het maar een keer per jaar.

De aanwezige leden geven aan dat ze altijd gevraagd kunnen worden.

Ook zoeken we nog mensen die onderhoud, met name het gras maaien in de zomer maanden,  kunnen doen op de Roovere.

Jos van Lieshout geeft aan dat hij dit wel, niet iedere week maar als invaller, wil doen.

Kapelletje Roovere: het plastic scherm dat aan de deur is gemaakt, om vernieling tegen te gaan, word dit jaar vervangen. Het is helemaal dof geworden en biedt geen mooi zicht meer op het Maria beeld.

Bestuursverkiezing: Peter Berkers treedt af als bestuurslid.

Peter heeft een hele mooie tijd binnen het bestuur gehad maar na 12 jaar vindt hij het welletjes en hoopt hij dat er “verjonging” voor hem in de plaats komt. Hij bedankt de leden dat ze 12 jaren het vertrouwen in hem hebben gehad. Met een welgemeend applaus danken de leden Peter.

Jos dankt Peter voor zijn inzet binnen het bestuur in de 12 jaren en hij hoopt, als het nodig is, dat we altijd nog een informatief beroep op hem kunnen doen. Met een mooie bos bloemen en, voor de verandering, geen fles drank maar heerlijke chocolade nemen we afscheid van Peter.

Peter Verberne stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.

Sylvia Sijbers en Els van Lieshout leiden de verkiezing.

Peter wordt met 19 stemmen verkozen in ons bestuur.

Peter: Meestal is er een blanco stem bij, maar ik heb wel op mezelf gestemd, zo graag wil ik mijn steentje bijdragen in het bestuur.

Jos: Dat is mooi Peter, welkom in het bestuur.

Peter en Peter geven samen een rondje aan de vergadering, Peter Berkers als dank voor het vertrouwen van de leden in de 12 jaren binnen het bestuur en Peter Verberne voor het vertrouwen dat de vergadering in hem stelt om toe te treden in het bestuur.

Met een “allebei goed gedaan” en applaus wordt dit rondje ontvangen.

Rondvraag/ mededelingen:

Pastoor Steijaert: bedankt dat ik er bij mocht zijn, het was heel bijzonder, en nogmaals dank voor de wijn, maar ik moet toch eens wat beter op mijn uitspraken letten. Dat neemt niet weg dat ik er wel van zal genieten.

Peter Verberne: Ik vind het heel jammer dat wij als gilde steeds minder zichtbaar worden in Lierop. Sint inhalen en zeer waarschijnlijk ook koningsdag zijn weggevallen. Dat is heel jammer. We moeten echt iets gaan doen om toch zichtbaar te blijven als gilde.

Vanuit de vergadering:

= oude gilde broeders/zusters dag organiseren met rondgang door Lierop?

= rondgang door een van de wijken in Lierop, met n vendel groet?

Sylvia Sijbers: Ik heb namens de geüniformeerde dames naar onze rode broeder met ’n groen hart, Gitje (Gerard Geutjes),’n bloemetje gebracht. Gitje is ernstig ziek. Het Antonius speldje dat wij hem gegeven hadden heeft hij aan mij meegegeven. Hij heeft het altijd met liefde gedragen maar met zeer in zijn hart aan mij gegeven zodat het weer terug bij het gilde is, en niet bij 't oud ijzer terecht komt.

Tijdens de kas controle bleek dat het gilde een virusscanner heeft gekocht waar ook de leden gebruik van kunnen maken.

= als je hier gebruik van wilt maken stuur dan een mail aan

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan krijg je de code thuisgestuurd.

Els van Lieshout: Bloemenwinkel Gubbels gaat per 1 februari 2023 stoppen. Waar kan ik de bloemen voor de Sint Antoniuskapel nu gaan halen/bestellen?

= Het bestuur gaat contact opnemen met 'n bloemenwinkel in Someren. Welke dat wordt laten we je dan weten.

Wim van Brussel: Op de Roovere kan op zaterdagmiddag de jeugd ook geweer­schieten, met de buks. Van 14.30 uur tot 17.00 uur zijn er schutters aanwezig voor begeleiding.

Ook bij de woensdagavond kruisboogcompetitie, is er een jeugdcompetitie toe­gevoegd. Deze competitie vindt plaats tussen april en juni.

Na een vruchtbare jaarvergadering sluit waarnemend hoofdman om 13.30 uur met Christelijke groet, Geloofd zij Jezus Christus.

Lierop, 14 januari 2023

waarnemend hoofdman                                                                    deken schrijver

Jos van Lieshout                                                                   Hannie van de Ven-van Meijl