Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

familie_gilde_-_geweer.jpg

Het gilde van Sint Antonius Abt werd opgericht vóór 1564. Het is een familiegilde: de mogelijkheid lid te kunnen worden, is erfelijk van ouder op kind.

De belangrijkste activiteiten van het gilde zijn de jaarlijkse teerdag - bestaande uit kerkdienst, ledenvergadering, gezamenlijke maaltijd en feestavond - en het tweejaarlijkse koningschieten, waarbij hij of zij die met geweer een houten vogel naar beneden haalt de eretitel 'koning' krijgt.

Het gilde is een religieuze vereniging. Dit komt o.a. tot uiting in de nauwe band met de kerk, de patroonheilige en de voorouderverering.
Ook is het gilde nauw verbonden met de eigen gemeenschap. Zo luistert het gilde bijvoorbeeld lokale feestelijkheden op.
Het gilde is een gezelligheidsvereniging: vermaak en de broederschap staan hoog in het vaandel. De leden leggen zich toe op sportieve krachtmetingen in o.a. geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, en trommen. Maar ook op sociaal gebied manifesteert het gilde zich. Het ontplooit charitatieve activiteiten en neemt deel aan ceremonies rond huwelijk en overlijden van de eigen leden.