Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 Mis_Teteringen.pngBezoek aan Ons Pastorke

Op zondag 4 juni togen de Rooij en de Gruun Schut naar Tereringen voor een bezoek aan Ons Pastorke.  Om 8.15 uur stond de bus klaar om het gezelschap naar hun bestemming te brengen. Aangekomen bij park Zuiderhout stond Jan al klaar om zijn gasten te ontvangen. Nadat de gildes zich op hun paasbest hadden uitgedost, kuierde het gezelschap met Jan naar de kapel. Daar begeleidden zij pastor Jan de kapel in voor de mis. En wie nog niet goed wakker was, was dat na het binnengaan van de beide gildes wel! Jan zelf ging voor. Jan hield de preek over de Heilige Drie-eenheid – naar hij zelf zei naar goed Lierops gebruik – kort. Na een mooie dienst, brachten de gildes een vendelgroet aan de paters en overige aanwezigen. Aansluitend was er koffie en thee in de aula.

Nadat de gildezusters en -broeders zich in de bus hadden geïnstalleerd en de fiets van Jan een mooi plekje in de bagageruimte had gekregen, ging het gezelschap naar Theater de Bussel in Oosterhout, waar van een heerlijke lunch werd genoten.

Om een uur of half twee was er voor iedereen tijd om de middag zelf in te vullen. En met dit heerlijke weer was dat geen moeilijke opgave. Sommigen maakten een wandelingetje, anderen streken neer op een van de vele terrassen op de markt of bezochten het zonovergoten Parkfeest, waar zij getuigen waren van een optreden van Vinzzent. Om stipt 16.00 uur zaten de meesten weer in de bus voor de terugreis. En na een wat moeizame start, keerde het gezelschap weer veilig terug naar het zo vertrouwde Lierop. Maar fijn om ook eens bij Ons Pastorke op bezoek te zijn geweest!