Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Vendelgroet_koning_Willem.png

Afgelopen zaterdag 9 september hebben vendeliers van ons gilde samen met vendeliers van ons zustergilde een vendelgroet gebracht aan Willem Keeris, koning van gilde Sint Catharina en Sint Barbara Mierlo. Onze gilden kregen namelijk een aantal weken geleden een opmerkelijk maar leuk verzoek om het gilde van Mierlo te helpen bij hun gebruiken rondom koningsdag. Het is voor hun gilde de gewoonte om op de dag van het koningsschieten de huidige koning thuis op te halen en een vendelgroet te brengen. Echter was de enige vendelier van het gilde zelf de koning. Aangezien hij ook nog eens woonachtig is in Lierop werd er op onze gilden een beroep gedaan waaraan wij uiteraard graag gehoor gaven.

Na het brengen van de vendelgroet mochten de vendeliers aansluiten bij de koffietafel bij de koning thuis. Hierna hebben we het gilde van Mierlo naar het kerkplein begeleid van waaruit zij terug naar Mierlo keerden voor het koningsschieten. Bij het afscheid werd nog gegrapt dat we uitkeken naar de vendelhulde volgend jaar… later op de dag lazen we het bericht dat Willem zich wederom tot koning heeft geschoten. De beide Lieropse gilden hebben dan ook laten weten volgend jaar met Mierlo kermis klaar te staan voor de vendelgroet bij koning Willem.