Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Op 11 september jongstleden is ons erelid Lard Verhoeven overleden. Lard was van 1978 tot 2006 beschermheer van ons gilde. Vanuit zijn functie als notaris adviseerde hij ons gilde en sloot hij regelmatig aan bij de vergaderingen van de overheid. Lard was als beschermheer zeer betrokken en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Als blijk van waardering hebben we zaterdag 16 september met ons voltallige gilde deelgenomen aan zijn uitvaart in de O.L.V. Presentatie in Aarle-Rixtel. We hopen dat we op deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren aan een waardig afscheid.