Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Koningschieten_2023.png

Het weer was ons gunstig gezind. Onder een mooi najaarszonnetje trokken beide gildes samen naar de kerk, waar pastoor Stijaert voorging in de mis. Na de mis gingen beide gildes naar het kerkhof, om een bloemstuk te leggen bij het graf van Gerard Geutjens – Gerard was koning van de Rooi toen hij afgelopen jaar overleed. Daarna volgde traditiegetrouw de vendelhulde aan de bewoners van het Henricushof. De koffietafel was dit jaar bij Café-zaal Van Oosterhout, het gildehuis van de Rooi. Ons pastorke, gildepastor Jan Zwirs was helemaal overgekomen uit Teteringen om ons te vergezellen. Na een gebedje van ons pastorke, stortten de gildebroeders en -zusters zich op een heerlijke koffietafel.

 

Met een volle maag trokken beide gildes naar de schutsboom. Na de gebedjes bij de kapel en het vrijen van de boom, begon ons zustergilde met het koningschieten. Het was goed toeven onder de boom, waar ons Ine en Tessa de koffie en thee verzorgden. Bij het 137e schot wist Willy Looijmans de vogel naar beneden te halen. Zo schoot hij zich voor de komende twee jaar tot koning van de Rooi. Na de gebruikelijke ceremonieën trokken beide gildes naar Lierop, om de nieuwe koning voor te stellen aan de dorpsgenoten. Helaas was ons gildehuis gesloten; gelukkig waren we van harte welkom bij het gildehuis van de Rooi. Daar brachten we een vendelhulde aan de nieuwe koning. Na een rondgang langs de cafés werd de koning naar huis begeleid. Het was weer een mooie, zeer geslaagde kermismaandag.