Blue Flower                                     Logo_wapen_lierop.jpg                                                                                                                                                                                                                 

 Welkom bij Het gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop

In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Koningsdag_2024.jpg

Ook dit jaar waren er op koningsdag in Lierop weer diverse activiteiten voor de jeugd. De ochtend begon met het versieren van fietsjes, skelters en karren, waarna de kinderen met hun ouders in optocht door Lierop trokken. Samen met het OLV-gilde en de fanfare begeleidde ons gilde de kleurrijke stoet door de straten.

Na deze optocht vertrok het gilde naar Someren om daar deel de nemen aan de traditionele aubade op het bordes van het gemeentehuis. Als onderdeel van de feestelijkheden brachten de Somerense gildes een vendelhulde en verzorgden zij een slangendefilé op het Wilhelminaplein. Ook de bewoners van Sonnehove werden verrast met een vendelhulde. Wederom stal Lotte van de Ven daarbij de show.